divendres, 30 d’octubre de 2020

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

 CLAU

La paraula clau està en us en significats com:
1. Barreta de ferro o d'altra matèria sòlida, de gruix i llargària variables, amb punta a un cap i cabota a l'altre, que, feta entrar a cops de martell, serveix per a mantenir unides dues peces, per a penjar-hi coses o per a fins ornamentals. 
      · "A un clau cremant s'agarra u quan s'està afonat" (En circumstàncies extremes qualsevol ajuda es bona)
      · "No fotre un clau" (No treballar).
      · "No pegar-ne ni una en el clau" (No encertar cap vegada)
      · "Ser un clau [o ser sec com un clau]" (Ser una persona extraordinàriament prima)
2. Peça de metall que, introduint-la en el forat d'un pany i fent-la girar, posa en moviment el mecanisme del pany i serveix així per a obrir i tancar. 
      · "A cada porta la seva clau"
      · "Deixar la clau en el pany" (Anar-se’n un llogater sense pagar la renda).
      · "Donar la clau de casa" (Ser major d'edat).
      · "Tancar (una cosa) amb pany i clau" o "amb pany i forrellat" (Guardar un secret amb la màxima discreció)
3. Instrument de metall que té una o més mordales aptes per a agafar fort una peça i fer-la rodar, sia per desencaragolar-la, sia per donar corda a un mecanisme de rellotgeria, etc. 
   
       · "Clau anglesa".
Però hi han d'altres que ja no tenen utilitat o s'usa poc:
4. El bocinet de ferro que va ficat a la part inferior de la baldufa, i damunt el qual aquesta balla. 
5. Cadascuna de les dents més punxegudes, situades entre els incisius i els queixals. 
6. Instrument que serveix per a facilitar o impedir el pas d'un fluid per un conducte. 
      · "Perdre la clau del cul" (Tenir diarrea)
7. Clau de ferro que serveix per a aguantar l’eixanguer del jou. 
8. Interruptor de la llum. 
9. Diners.
      · "No tindre ni un clau" o "
      · Sense un clau" (Ser extremament pobre)


Cap comentari:

Publica un comentari