dimarts, 29 de setembre de 2020

LA PARLA DE LA VALL

DESAMORIT-IDA 
Encara que en el llenguatge normatiu caldria dir desamorós-osa, nosaltres diem més el participi desamorit-ida per dir que hem perdut l’amor envers d’alguna persona o que la nostra manifestació d’estima ja no és tan afectuosa. 
- Ma que eres desamorit en la teua novia! Ves i regala-li un ram de flors. 
Tenim l’us d’aquesta paraula en una expressió referida al camp: 
· Terra desamorida (Terra dolenta, poc productiva)

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

CALÇOT 
1. Pantalons curts, que no arriben més avall dels genolls. 
2. Home massa bonàs, que es deixa dominar. 
      · A dona de calçons, homo de potons
LA PARLA DE LA VALL

DERRENCLIT-IDA/ DERRINGLAT-ADA 
La paraula derrenclit-ida ho diem quan ens trobem en una persona que camina cansada, manifestant esgotament i si està molt apurada fins i tot encorbada. 
      - Que et passa que vas tot derrenclit? 
Ho apliquem a les persones per comparació de les coses abandonades per velles o inservibles. 
      - Tira eixa cadira que està tota derrenclida. 
En el mateix significat de cansament utilitzem també la paraula: DERRINGLAT-ADA; però produït per un gran esforç que et deixa baldat. 
Però en quant a les coses el desrringlament ve donat a conseqüència de posar-se malament una cosa trencant-se-li els petges o peces de sosteniment, fent-li perdre allò que li dóna estabilitat o bona presència.


EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

CALÇONS 
Peça de vestit masculina que cobreix separadament les cames, que van lligats sota el genoll, ajustats a la cuixa i que en la part superior es subjecta a la cintura.  
      · Dur els calçons (Tenir el domini dins una família o altra col·lectivitat) 
      · Mentre hi hagi calçons, que no paguin faldons


LA PARLA DE LA VALL

DÈRIA 
Paraula més autòctona envers de fer servir “mania” o “obsesió”. En la nostra parla seria sinònim d’ENRÒNIA. 
Es refereix a tenir una idea fixa que incita persistentment a fer alguna cosa i que condiciona el nostre comportament. Fins a tal punt que qualsevol projecte o desig que ens plantegem s’ha de portar a terme “si o si”, i no pararem fins aconseguir-ho. 
D'origen incert, és probable que tingui relació amb “idea” en l'accepció de “preocupació, mania”. 
      - Degut al confinament, ha agafat la dèria de tocar la flauta. 
     - La dèria centralitzadora de l'estat espanyol: "Madrid es España dentro de España". (Isabel Díaz Ayuso).
EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

CADAFAL/CARAFAL
Bastida de fustes taulers, carros, per veure els bous.
 Actualment són de ferro.
LA PARLA DE LA VALL

DENTOLA
Dent que té una grandària major de l'habitual.


EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

CABIRÓ 
1. Biga mitjana o xicoteta que forma el pendent de la teulada i suporta els llistons. 
2. Cadascú dels travessers de les barreres usades pel tancaments dels bous.
divendres, 25 de setembre de 2020

LA PARLA DE LA VALL

DELER
1. Passió que es posa en un acte.
          - Estimo amb deler la meva novia.
          - Desitjar amb deler un pastís.
          - Els gossos seguien els rastres amb deler.
2. Anhel, desig vehement.
          - Ella era tot el meu deler.
          - Comprar-se un cotxe era tot el seu deler.


EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

CABEÇÓ 
1. Conjunt de corretges que subjecten el cap de la bístia per estirar carro. 
2. Brida especial en forma de mitja lluna que permet d’exercir una pressió violenta sobre el musell del cavall.
EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

CABEÇADA 
Conjunt de corretges entrelligades que subjecten el cap de la bístia cavallina quan ha d'estirar un vehicle.


LA PARLA DE LA VALL

DAIXÒ I DALLÒ 
En la nostra parla espontània és molt freqüent fer servir els mots daixò i dallò, paraules col·loquials o pròpies de la parla popular. 
     - Daixò… què m’estaves dient? 
     - Oblidat dallò que vam parlar 
Quan utilitzem les paraules daixò i dallò ens referim a algú o alguna cosa que no es vol o no es pot mencionar d’una manera determinada —és a dir, no en trobem el nom adequat— o bé com un eufemisme. S'usen com a pronoms, com a substantius (comuns i propis), com a adjectius, com a adverbis i com a verbs, segons la categoria gramatical del mot o mots que aquestes paraules indeterminades substitueixen. 
M'imagine que els homes i dones que van començar a comunicar-se per la boca, com que no havien posat nom a les coses ni al pròxim, devien valer-se de molts dallonses i daixonses.

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

BUATA/GUATA 
Tela gruixada de cotó en floca, engomada per ambdues cares per donar-li certa consistència, que serveix per folrar vestits i donar-los més cos. Per exemple les que es posen al capdamunt d’alguns vestits, esp. als de dona, perquè sembli que les espatlles són més altes.EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

BRAÇAL 
Rec que condueix l'aigua de la sèquia directament al camp que s'ha de regar. 
Forma part del reg a manta i que amb la reconversió al reg per goteig van desapareixent o queden en l’abandó.


EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

BOLCADA 
Conjunt de peces de roba que formen el vestit i faixadura d'un infant nou-nat o quan el porten a batejar. 
Lo que en la bolcada se pren, en la mortalla se deixa


dimecres, 23 de setembre de 2020

LA PARLA DE LA VALL

CUTXAPANDER-ERA 
A La Vall d’Uixó tenim fama de bodins. Paraula genuïna per la que ens referim a les persones manifasseres, que es volen ficar en tots els assumptes sense tenir-ne necessitat. Però en aquest significat fem servir d’altres com la que avui trec. 
CUTXAPANDER-ERA. El o la que persegueix assabentar-se dels assumptes, fins i tot privats, dels altres. 
      - La meua veïna sempre està al carrer cutxapandant tot el que passa. 
      - No ho pot remeiar. És una cutxapandera. Ho tafaneja tot.


LA PARLA DE LA VALL

CUCAT-ADA. 
Avui en dia es va al dentista entre altres coses per tractar-se d’alguna caries; però els nostres avantpassats a aquesta malaltia infecciosa que afecta els teixits durs de la dent deteriorant-los per la seva manifestació en l'aparició d'unes taques en l'esmalt dentari, li deien que tenien el queixal CUCAT
El seu significat té relació amb la comparança en el rosegat de cucs. Preferentment s'aplica a la fruita i concretament, aquí a la mediterrània, el major causant del cucat de la fruita ve produïda per l'atac de la coneguda "mosca de la fruita" (Ceratits capitata). 
La mosca de la fruita és una espècie tremendament polífaga que afecta especialment a presseguers, tarongers i mandariners, tot i que també es detecten danys en pomer, perer, figueres, caquis, albercoquers, … En el cas dels presseguers, les varietats més afectades són les tardanes (de finals d’agost), mentre que als cítrics és ben al contrari, són les varietats més primerenques (de principis de setembre) les que presenten més sensibilitat als seus atacs. 
DANYS 
      * Els primers danys que afecten a la fruita són deguts a les picades que efectua la femella per dipositar els ous. La picada produeix, d’entrada, una via d’infecció de fongs que afavoreixen el deteriorament del fruit. 
      * El segon símptoma el produeixen les larves que s’alimenten de la carn del fruit i destrueixen completament la polpa.LA PARLA DE LA VALL

CRISMA.- Cap. 
Possiblement haureu sentit en més d'una ocasió allò de 
      - "Com caiguis et vas a trencar la crisma!". 
Aquesta senzilla i popular frase ha fet creure a moltíssimes persones que la 'crisma' formava part del nostre cap. Però no és així. 
El crisma (que no "la") és l'oli consagrat que s'utilitza a l'església catòlica per ungir al front en actes com el sagrament del baptisme, la confirmació, la consagració de bisbes i altres actes d'índole religiós. 
La paraula crisma prové del llatí chrisma, i alhora aquest del grec khrisma. 
El "sant crisma", com és anomenat, és oli d'oliva barrejat amb bàlsam i és consagrat pel bisbe cada Dijous Sant. 
A causa de l'ús continuat en el llenguatge popular de la paraula crisma, com sinònim de cap, va acabar acceptant-se, per anomenar-la així col·loquial ment. 
D'aquí que tinguem lligat el concepte de "partir-se la crisma" amb "trencar-se el cap".
EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

BOIXA 
Peça de ferro fus, cilíndrica o troncocònica, que va ficada dins la cuba del carro i abriga el cap del fusell.


diumenge, 20 de setembre de 2020

LA PARLA DE LA VAL

CREURE 
Aquesta paraula a banda de usar-la per considerar o acceptar (alguna cosa) com a certa. 
      - No En Marc creu en els ovnis. 
O considerar (a algú) com a veraç en allò que diu, com a digne de crèdit. 
      - Encara no m'ho han dit, però crec que he aprovat tots els exàmens. 
El que fa que forme part d’aquesta secció és pel significat d’obeir 
      - Has de creure els pares, els mestres. 
      - Aquest xiquet no creu 
En aquest cas, vol dir més coses que obeir, vol dir fer bondat, ser bon xiquet, portar-se bé. En fi, qui tingui criatures ja sap de què parle. 
I és que la majoria de les expressions en el sentit d'obeir van dirigides als menuts que pel que sembla, no creuen. O, millor dit, no obeeixen a l’adult a càrrec. 
      -- "Que no creu aquest xiquet?" L’has de fer creure. Creu-me o rebràs!". 
En canvi la forma del participi CREGUT, a més de referir-se a la persona obedient: 
      - És més cregut amb sa tia que amb son pare 
Té un altre significat molt diferent quan es diu del vanitós, excessivament segur de la seua superioritat, de la seua vàlua. 
      - És un cregut, es pensa que tots el miren sempre.
LA PARLA DE LA VALL

COVAR 
Llevat de l’acció de posar-se una au (damunt dels ous) per a donar-los calor i fer que isquen les cries. 
      - La merla està covant els ous. 
      - La lloca cova. 
Coneixem el covar amb relació amb una malaltia, tan si s’està desenrotllant-la, des del moment en què es contrau fins que apareixen els primers símptomes. 
      - Feia dies que estava malament, i és que covava la pallola. 
Perfectament aplicable en aquests temps a la pandèmia del covid-19 
      - Cal guardar quarantena per tal d’esbrinar si estàs covant el covid-19 
I si la estàs patint l’acció de covar es realitza fent llit per a curar-se. 
      - Covar un constipat, la grip.


LA PARLA DE LA VALL

CONVENENCIER-ERA 
Egoista. Aquell que només mira la seua conveniència, que sempre va a la d’ell, que només mira el profit propi sense preocupar-se gens pels altres. Persona interessada i amb pocs escrúpols. 
      - El meu gat és un convenencier i sols ve a menjar i a dormir a casa.


EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

BOGA/BOVA
1. Peix de l'espècie Box boops, que es fa de 20 a 30 cm. de llarg, de cos llarguer gairebé cilíndric, l'esquena grisa blavenca i els costats i el ventre argentats amb tres o quatre faixes daurades sota les línies laterals. 
2. Planta de la família de les tifàcies: Typha latifolia L. i Typha angustifolia L. Es fa pels aiguamolls i llocs d'aigua de curs lent. 

3. Conjunt de fulles de la dita planta que formen un seient de cadira.
dissabte, 19 de setembre de 2020

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

BOCAMOLL/BOQUIMOLL 
1. Moll o bla de boca, dit d'un cavall, d'un mul, etc. 
2. Caragol que té molt blana la vorera de la closca. 
3. Qui té la boca salivosa. 
4. Qui xerra sense discreció coses que hauria de tenir secretes. 
· Moll de boca [o de llengua] 
· Ser fluix de llengua
LA PARLA DE LA VALL

CONSTIPAT-ADA
Refredat, especialment el caracteritzat per l'obstrucció de les vies respiratòries. 
      - Atxiiiiiiiiiiiiiim! M'he constipat! 
Ara que estem a les portes de l'estiu i que la calor es deixa notar durant el dia; però que per les nits encara refreda, davant la reacció de llevar-se roba ens aporta més d'algun CONSTIPAT, o refredat, com sembla s'usa més i espenta l'altre. 
Com a sinònim de constipat o refredat podem fer servir els mots calapàndria o derivats: calipàndria i galipàndria, definits com un 'refredat fort' 
Vos deixo amb la lletra d'una cançà infantil: 
Atxim! Atxim! 
Em sento el nas tapat, txim! el nas tapat, txim! 
els ulls em couen no puc respirar, txim, txim, txim! 
Ai, el nas em raja, txim! i les orelles no paren de xiular 
He anat a veure un doctor, txim! 
M’ha receptat un mocador, txim! 
Doneu-me un “Klee-nex” per favor!


divendres, 18 de setembre de 2020

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

BLAVET 
Matèria colorant blava que se sol fabricar en forma de bolles o rajoletes i que es mescla amb l'aigua per donar més blancor, quasi blavenca, a la roba rentada.


LA PARLA DE LA VALL

CONSENTIT-IDA 
Paraula que cal utilitzar en compte de mimat-da. 
S'aplica a la persona que està molt mimada i a la qual se li tolera que faci el que vulgui, especialment els xiquets i xiquetes. 
     - Si no la tinguessis tan consentida segur que no ho hagués fet. 
També podríem dir-li CONTEMPLAT-ADA 
Però no és aquest l’únic ús fem: 
      · Ho diem del marit que consent la infidelitat de la seva dona. 
      · De una persona tolerant 
      · En veure lleugerament clevillat, sense separació visible una paret. 
      · Tindre una part del cos adolorida 
      - Tinc el dit de la cama consentit
Com a conseqüència tenim al: 
CONSENTIDOR-A, com aquella persona que ho consent tot o que ho tolera tot.


EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

BITLLA/BIRLA 

1. Peça de fusta o d'altra matèria sòlida, d’un pam de llargària, tornejada, amb la base més ampla perquè puga aguantar-se dreta, i que serveix per jugar. 
Joc de birles: Joc d'habilitat consistent a fer caure, amb l'ajuda d'un bastó o una bola, una sèrie d'objectes, anomenats birles, disposats verticalment a terra. 
   * Fer bitlles: Encertar a fer caure amb un cop totes les bitlles del joc. 
   * Rei de les birles ((Rei de burla)) 
2. Peça de boix, de ferro o d'acer, en forma de baldufa, que va afegida a la part inferior de l'arbre de la roda de terrisser i que balla dins el dau del volant. 
3. Conjunt format per una peça buida de fusta tornejada, de material plàstic o bé un tub de cartó, i el fil que hi va enrotllat, disposat dins de la llançadora i que forma la trama del teixit. 
4. Quantitat de fil enrotllat que es col·loca dins la llançadora per esser esmerçat. 
Tot fent birles (Com qui no fa res)