dijous, 31 de març del 2011

Anar a la dula

Anar a la dula
Significat: Sense control o vigilància de ningú.
El meu amic sempre va a la dula i no fa cas a ningú.

Equivalents:
A l'albir
A l'ungla
A la lletra
A lloure
Al peu de la lletra
Al seu grat
Anar a l'ample
Anar a la folla
Anar a la seua
Anar a la seva bola
Anar a regna solta
Anar amb les calces ben cordades
Anar per les seves
Anar sense cabestre
Anar sense caminadors
Anar sol
Anar cada u pel seu camí
Cordar-se bé les calces
Eixir de test
El seu compte
Entendre's i ballar sol
Escapar-se de les mans
Ésser senyor dels propis destins
Estar fora de test
Fer del seu cap
Fer el seu cas
Fer la seva
Fúmer-se'n de la virolla
Menar la dansa
Moure els fils
Nedar sense carabasses
No tenir rei que el governi ni papa que l'excomuniqui
Passar olímpicament
Per lliure
Per si mateix
Perdre els estreps
Perdre els nervis
Perdre l’oremus
Poder anar a missa sense rosaris
Poder valdre's
Portar la bandera
Portar la batuta
Portar [una cosa] a punta d'espasa
Prendre les coses a punta de llança
Remenar les cireres
Saber anar pel món
Saber-se cordar les calces
Ser el senyor de si mateix
Tallar el bacallà
Tirar cadascú pel seu costat
Tirar cada u pel seu camí
Viure la vida
Voler fer només allò que el cul li mana
Voler entrar al cel a despit de sants

Anar portes obertes

Anar portes obertes
Significat: Generós. Esplèndid.
Els meus avis són uns portes obertes, sempre hem donen diners.

Equivalents:
A gran escala
Donar orgue [a algú]
Dur [algú] amb palmes
Dur [algú] amb palmes d'or

En gran
No deixar tocar [algú] de peus a terra
Portar [algú] amb palmes
Portar [algú] amb palmes d'or

Portar-se com un príncep
Portar-se com un senyor
Tenir consideracions
Tractar [algú] a cos de rei
Tractar [algú] com un rei

Anar per terra

Anar per terra
Significat: Caure. Fracasar.
Va ensopegar i es va anr per terra-

Equivalents:
Anar-se'n per terra
Caure de sobines
De tomballons
De trompis
Fotre's de lloros per terra
Per terra

Anar a llunes

Anar a llunes
Significat: Que es propens a variar l'estat d'anim i humor.
L'estat d'anim d'aquesta persona va a llunes.

Equivalents:
Alçar-se amb l'altre peu
Alçar-se un amb la castanya torta
Alçar-se [un] en la cama torta
Anar a rauxes
Anar més variable que el vent
Cara de vinagre
Ésser un penell
Estar d'humor
Estar d'orgues
Estar d'un humor negre
Estar de bona [o mala] lluna
Estar de filis
Estar de futris
Estar de llet
Estar de mal café
Estar de mal humor
Estar de mal rotllo
Estar de mala gaita
Estar de mala gana
Estar de mala llet
Estar de mala hòstia
Estar de mala veta
Estar temprat com un orgue [o com uns orgues]
Fer puges i baixes
Llevar-se per la mala espona
Mal enformatjat
No anar de peres
No estar de filins
No estar per a hòsties
No estar per brocs
No estar per figues
No estar per coverbos
No estar per jocs
No estar per orgues
No haver-hi per on agafar
No tindre humor
Ser del morro tort
Tenir coses
Tenir dies
Tenir el dia sis
Tenir la mosca
Tenir llunes
Tenir mala jeia
Tenir males llevades
Tenir sempre un queixal que el renya
Tenir un mal dia
Tindre bon [o mal] vi
Tindre la castanya torta
Tindre la castanya torta
Tindre la figa girada
Va com va

dilluns, 28 de març del 2011

Anar de poc

Anar de poc
Significat: Faltar
Li ha anat de poc que no caiguera de l'escala.

Equivalents:
Anar a missa a Roma
Anar blau
Anar curt de butxaca
Anar curt de diners
Anar d'un fil
Anar de res
Anar de prim
Anar fluix d'armilla
Anar pel camí
Anar prim
Anar prim de diners
Anar prim de butxaca
Anar-se'n d'un pam
Estar a punt de
Estar verd
Faltar un pèl
Fer el salt
Fer pams i quarts
Faltar un pèl
Faltar-se'n poc Fer campana 
Fer curt 
Fer fugina 
Fer la fotja
Fer llobada 
Fer safrà 
Fer rodó 
Fer toris
Fer-li fretura
Jugar-se la missa
No tocar dalt ni baix
Penjar prim
Per falta de
Per manca de
Quedar curt
Salar-se la missa
Tallar curt
Tenir-se tants com Nostre Senyor germans 
Tirar curt
Venir a un través de cabell
Venir d'un dit
Venir d'un fil
Venir d'un no res 
Venir d'un pèl 

Anar al safrà

Anar al safrà
Significat: No anar a l'escola.
No apren res perquè sempre va al safrà.

Equivalents:
Fer campana
Fer el salt
Fer escola
Fer fotja
Fer fugina
Fer llobada
Fer rodó
Fer safrà
Fer toris
Fer truita
Jugar-se l'escola
Pelar-se-la
Salar l'escola

Anar calent

Anar calent
Significat: Excitar.
Sempre que hi veu una dóna va calent.

Equivalents:
Afegir més llenya al foc
Anar d'eixida
Anar eixit
Anar fora corda
Anar les sangs calentes
Anar les sangs remogudes
Anar mogut
Anar sortit
Armar bregues
Armar un escàndol
Armar-la
Atiar el foc
Bullir [a algú] la sang
Bullir [a algú] les venes

Buscar la perduda
Buscar les cosquerelles
Buscar les pessigolles [a algú]
Buscar soroll
Cercar bregues
Deixar-se dur per un impuls
Deixar-se dur per una passió

Deixar-se portar per un impuls
Deixar-se portar per una passió

Descarregar l'escopeta
Donar peix al gat
Encendre el vesper
Encendre foc
Encès com un lluquet
Enverinar el vesper
Ésser un eixit
Ésser un porc
Ésser un vell verd
Estar calent
Estar com una moto
Estar esperitat
Estar més mogut que un gat pel gener
Estar picat de l'alacrà
Fer dents
Fer salivera
Fer venir salivera

Fer-li [a algú] saliva
Ficar foc
Ficar-se més calent que el mànec d'una paella
Fotre mà
Fotre un coet
Fotre-li un clau
Home de faldilles
Jaure junts
Jaure plegats
La sang sense foc bull
Llançar més llenya al foc
Matar la rateta
Més encès que un lluquet
Mes estira un pel de figa que un riu de sang
Mes estira un pel de figa una corda d'espart
Mes estira un pel de figa que una maroma de barco
Moure baralles
Moure bullícia
Moure inxes
Moure raons
Pegar una pardalada
Pegar una piuada
Posar calent
Posar foc allà on no n'hi ha
Posar llenya al foc
Posar [algú] a cent
Prendre foc i fugir
Pujar la sang al cap [a algú]
Punyir el vesper
Regar la tomateta
Tindre un cop de sang
Tirar llenya al foc

diumenge, 27 de març del 2011

Anar a estirar les cames

Anar a estirar les cames
Significat: Caminar. Passejar.
Totes les dies ix a estirar les cames per tal de estar en forma.

Equivalents:
A bon pas
A gambades
A grans passes
A peu
A peu de gat
A peu i a cavall
A pota
A tacó
Agarrar la via en pas
Allargar el pas
Amb presses
Amb quatre [o dues] gambades
Anar a cavall de les cames
Anar al pas
Anar braç sonant i orella fumant
Anar cama ací cama allà
Anar de gambirot
Anar de gresca
Ara caic i allà m'alce
Baldar el brial
Camí tirat
Caminar com un ànec
Cuitar el pas
De puntelles
De puntelletes
Doblar el camí
En marxa
Escurçar el pas
Estirar les cames
Fer la capa
Forçar el pas
Forçar la marxa
Obrir marxa
Passar camí
Pels seus peus 
Pels seus propis peus

Peu peu
Rossegar els peus
Seguir [algú] ficant un bordó
Tancar la marxa
Tenir bon camatge
Terra enllà
Tindre bona gamba
Tindre bona garra
Tindre bona cama
Tindre bones cames

Tindre bona cama
Tindre bones cames

Tris-tras

Anar pel bon camí

Anar pel bon camí
Signifivat: Portar-se bé, obrar amb rectitud moral. Millorar. Experimentar un canvi possitiu.
Després d'una llarga temporada de ser un cap volat, per fi va per bon camí i ha sentat el cap.

Equivalents:
A consciència
A la clara
Vindre bé

Anar de farra

Anar de farra
Significat: Menjar, atipar
Cada dissabte anem de farra per totes les tasques.

Equivalents:
Acostumar-se a la bona taula
Afartar-se com un porc
Agradar-li la bona taula
Amansir la fam
Ataconar-se
Atipar-se com un lladre
Atracar-se
Berenar sopa
Bon plat i fondo
Bufar cullera
De la taula al llit i del llit a la taula
Déu te faci la vida sota una llosa
Donar fleca
Donar-se un maig [d'una cosa]
Enganyar la dent
Enganyar la gana
Entretenir la gana
Escalfar el forn
Ésser cavall de bona barra
Ésser de bon pedreny
Ésser de bona dent
Ésser de vida
Esser més fart que un llop
Ésser un fart
Esser un porc malfart
Ésser un sac de mal profit
Estar en boca
Estic tip com un tinter
Fart com una xinxa
Fart d'olla
Fart de llop
Fer a tots els vents
Fer bona lletra
Fer bona taula
Fer beguda
Fer forat
Fer mengims
Fer nyam-nyam
Fer pa i trago
Fer paret seca
Fer quedar les dents contentes
Fer un mos
Fer una queixelada
Fer-se un maig [d'una cosa]
Fer-se com un sac
Fer-se els morros lluents
Ficar al pap
Matar el cuc
Matar el cuquet
Matar la gana
Manjar a dos queixos
Menjar a mos rodó
Menjar amb dos mossos
Menjar amb un mos
Menjar bé
Menjar com les gallines
Menjar com un bou
Menjar com un canonge
Menjar com un carreter
Menjar com un conill
Menjar com un llop
Menjar com un ocellet
Menjar com un ogre
Menjar com un pardalet
Menjar com un pinsà

Menjar com un porc
Menjar com un trabuc
Menjar com una llima
Menjar en quatre bocinades
Menjar fins a rebentar
Menjar les figues de verd en verd
Menjar menys que un pardal
Menjar més amb els ulls que amb la boca
Menjar més que la cuca d’alfals
Menjar més que la gangrena
Menjar més que un mal gra
Menjar més que un mal lleig
Menjar més que una grípia
Menjar mes que una revolta de riu
Menjar per menjar
Menjar per quatre
Menjar per vici
Menjar un mos
Menjar-se un bou amb les banyes
Menjar-se un bou pels garrons
Mengar-se un carro de grava
Menjar-se (una cosa o una persona) amb els ulls
Menjar-s’ho a cremadent
No donar-se raó a les barres
Omplir el buc
Omplir el pap
Omplir el pap i el sac
Omplir el sac
Omplir el ventre
Omplir la garjola
Omplir la panxa
Parlar un menjar
Passar-s'ho tot per s'anell
Pegar un mos
Posar-se com un bou
Posar-se com un pobre de sopes
Posar-se les botes
Quedar tip com un tinter
Qui no posa el ventre en perill, mai mor fart
S'engoliria una rella per la punta
Se menjaria ferros de fogons
Ser de plat
Ser més unflat que un sac de gemecs
Ser un fartaner
Ser un fartera
Ser un farterola
Ser un fartó
Ser un glot
Ser un golafre
Ser un golut
Ser un sac de mal profit
Ser un trull
Ser una llima
Tenir bon païdor
Tenir el ventre buit
Tenir mal de cor
Tenir un bon estómac
Tenir un bon pap
Tenir un budell buit
Tenir una gana com un bou
Tindré bon budell
Tindre bona barra
Tindre bona boca i millor barra
Tindre el menjar en la boca
Tindre la boca llandada
Tindre la gola com un embut
Tindre les dents esmolades
Tindre una gola com un calcetí
Trencar el cuc
Trencar el cuquet
Treure el ventre de mal any
Treure el ventre de pena
Trencar l'aigua
Tindre un bon davallant