dimarts, 6 d’octubre de 2020

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES

CANTAL
Pedra de grossària variable, però difícil de manejar. 
      - Aquest camí està ple de cantals 
I una "cantalà" (ben dit, cantalada) és una pedrada, quan la pedra en qüestió és un cantal: 
      - Com et pegue una cantalà veuràs 

Tenim algunes dites: 
      · Com un cuc davall d'un cantal (Sense gens de llibertat per prendre decisions, per a ser subjugat per un altre). 
      · Vol dir que les adversitats no vénen soles, sinó que es repeteixen i van augmentant). 
     · Ser un cantalet (Es diu de la persona que repeteix les coses insistentment fins a der-se insuportable). 
      · Tindre el cap més quadrat que el cantal d'Arnau (Ser molt intransigent).

Cap comentari:

Publica un comentari