dimecres, 23 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

 EL REFRANYER DEL CAMP

· Trons de març, omplin la barcella i el cabàs

[barcella = recipient quadrat per a mesurar gra o farina]

· Trons al març: amaneix la taleca i el cabàs

Les pluges que solen seguir els trons nodreixen bé la terra i auguren bones collites de cereals i fruites.

· Tronades de març, mortaldat i fam 

El mal temps desbarata les activitats agrícoles que alteren el bon creixement dels cultius.

EXPRESSIONS DEL CAMP

- Garbejar i batre amb animal d'altre

Ser profitós.

dimarts, 22 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

 EL REFRANYER DEL CAMP

· Si pel març arrenques un escardot, te'n sortirà un brot, i, si l'arrenques per l'abril, te'n sortiran mil

Amb el nom de card, escardot i calcides es coneixen a diferents contrades plantes diverses: Cirsium arvense, Galactites tomentosa, Galactites duriaei, Silybum marianum, Carduus sp. El fet que algunes siguin plantes amb estolons llargs (Cirsium arvense, per exemple), que produeixen molts rebrots laterals, estèrils, fa molt difícil la seva destrucció.

Les pluges fan que en surtin més.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Fer vores

Acostar amb una forca cap al centre de l'era la palla que durant la batuda s'ha escampat per les vores, a fi de tornar-la a batre.

En sentit figurat es diu en apartar-se d'algú. Deixar-lo de costat.

- Diuen que està embolicat en qüestions escandaloses; val més que li fem vores.


dilluns, 21 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· Si no treballes la vinya pel març, poc vi beuràs

· Tota vinya estimada, pel març treballada.

S'ha de cavar pel març, si vols que la collita sigui bona.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Fer palla


Acabar la batuda i deixar l'era llesta per a ventar.

diumenge, 20 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· Aigua de primavera, si no és torrencial, ompli la panera

Avui arriba la primavera i ho fa amb un oratge que segons aquest refrany, reflecteix la situació idònia per al camp, ja que la pluja moderada alimenta el blat i altres cultius.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Fer ceba

Deixar, per falta de vent o per pluja, alguna feina de la batuda, com apilar, ventar, arreplegar la palla, etc.


dissabte, 19 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

SANT JOSEP (19 març)

· Per Sant Josep verdeja el cep.

· A Sant Josep, el cep descobert

· Per Sant Josep el brot al cep

· Per Sant Josep la crosta al cep

· Per Sant Josep tireja el cep

· Per sant Josep, pàmpols al cep.


Les vinyes comencen a brotar

EXPRESSIONS DEL CAMP

· En dir era, ja hem batut

En un moment, en un instant o en poc d'esforç.


divendres, 18 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· Sembra de cigrons, el primer divendres de març

Era un costum popular antic de la pagesia. Però com ara plou menys t'arrisques massa per si no plogués; la planta no creixeria adequadament i la collita no seria tan bona.

Com a curiositat, si ho sembres a terra de call vermell és més fàcil de coure que si se sembra a terra argilosa.

Call vermell: És un sòl argilós, de color vermellós, sovint barrejat amb graves o macades, que es va formar a partir de l'erosió de les roques calcàries.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Després de mort ni vinya ni hort

El que s’hagi de fer, s’ha de fer, en vida. Després, ja no podrem.

També ens ensenya que l'home deu pensar a aconseguir el necessari per a viure i no acumular ni deixar riquesa, ja que després de mort no les aprofitarà.


dijous, 17 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· Pel març, herbes per totes parts

És el que correspon en un any de clima normal. Les pluges del març fan créixer les herbes. El març és el mes bo per arrencar les males herbes.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Després de segar ve el batre

Es diu en el sentit que cada cosa té el seu temps, per recomanar l'orde natural en tota cosa.

A més de fer les coses quan toca de fer-les, cal que siguin realitzades amb ordre si es vol que siguin profitoses. En cas contrari, la feina resulta inútil.


dimecres, 16 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· Pel març la falceta al braç

[falceta = falç, corbella menuda]

El març és el mes bo per arrencar les males herbes.
Cal anar preparat per a segar les herbes que envaeixen els camps, no per a segar la collita.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Cada garba té la seva lligassa

Cada persona, com tots els animals, acaba trobant la seva parella afí o complementària.

Convé que cadascú es relacioni i contregui matrimoni amb els de la seva categoria o amb els qui tinguin gustos semblants.

dimarts, 15 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· Març ventós i abril plujós, el pagès fan ser orgullós

· Març ventós i abril plujós, fan el maig florit i fermós [o hermós]

· Març ventós, abril plujós i maig humit fan el llaurador [o el pagès] ric

És l’oratge que correspon en un any normal. El vent eixuga l’excés d’humitat dels bancals.

Per contra, és perjudicial pel mariner:

· Març ventós, pel llaurador [o pagès] és profitós i pel mariner desastrós

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Bon pit, bon cànem

Fa al·lusió a l'esforç que cal fer per bregar el cànem.
El bregat o agramat consistia a separar, manualment, les parts llenyoses de les fibres de cànem. Això es feia amb un artefacte rudimentari, anomenat “agramadora o banc d’agramar”; un tronc gruixut de fusta de figuera, amb una profunda esquerda en tota la seva longitud i inclinat mitjançant la col·locació de dues potes en un dels extrems. Les tiges del cànem, col·locades a l'esquerda es colpejaven amb un mànec de fusta de pollancre per deixar anar les fibres, eliminant la part llenyosa amb una fulla metàl·lica no tallant.
Bregar era una feina molt lenta i pesada que requeria molta força i destresa de l'agramador i d'aquí el refrany “Bon pit, bon cànem”.
En sentit figurat ve a dir que cal lluitar per obtenir alguna cosa, per vèncer una dificultat, per eixir-se'n amb la seva.

- Ha hagut de bregar molt per a aconseguir el que té.


dilluns, 14 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· Fins que el març sia passat, no donis parer del teu sembrat

Cal esperar l’arribada de la primavera i l’augment de les temperatures sense haver patit cap gelada, per tal de respirar tranquils.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Batussar garbes

[Batussar = Batre a colps de vara]

Picar-les a colps de vara per separar el gra de la palla.

- Batussen les garbes per a separar el gra de la palla.

La forma pronominal, batussar-ser es fa servir per indicar quan es barallen a colps, pegar-se.

- Es batussaren per una qüestió de diners.

divendres, 11 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· En març podar, si vols replegar
· Si no podes pel març, ja no veremaràs

La poda sol fer-se en ple hivern, o bé abans de les primeres calors, per tal que l’arbre cobri vigoria en primavera.
A principis d'aquest mes, es comença la poda d'hivern dels fruiters de pinyol: presseguers, préssecs, pruneres, cirerers.
És l’anomenada poda seca tardana, quan ja les gelades fortes han passat i aquests arbres estan a punt de brollar.
La poda tardana suposa per a l'arbre major pèrdua de reserves que la primerenca, però en té l'avantatge de ser millor època per a la cicatrització de les ferides, per això els experts recomanen deixar per a finals d'hivern o principis de primavera, la poda d'espècies delicades o amb cicatrització complicada.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Bata qui bata l'era és meua

Es refereix als drets adquirits en alguna cosa o algú.
Passe el que passe açò és meu, hi tinc dret o mane jo

- Vosaltres digueu el que vulgueu, però bata qui bata, l'era és meua.


dijous, 10 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· El sol de març dura cent anys en la falç

· El sol de març es nota set anys a la cara

· El sol de març pega set anys en el nas

· El sol de març, de reg li serveix al camp

En aquesta època, el sol no crema i es treballa bé al camp. Il·lumina les fulles, però no asseca les plantes.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Any que carrega s’esguella

[Esguellar = esgarrar]

Textualment, significa que un any que un arbre o hort fa molta producció, ja que del pes de la fruita a l’arbre se li trenquen les branques.

- S’ha esguellat una branca del pi.

Aplicat a una persona es diu de qui peca per excés, quan normalment peca per defecte.


dimarts, 8 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· El març s'emporta la culpa i l'abril s'emporta la fruita

Segons com es porti el març, així abril presentarà el fruit. La poca producció de fruita s’imputa moltes vegades al fred de març, quan en realitat són les gelades inesperades d’abril les culpables.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Trobar una romeguera

Ensopegar amb entrebancs o impediments que alteren un propòsit, la puntualitat a arribar en un lloc, a trobar-se amb algú.
Hauria arribat més aviat, però he descobert una romeguera i no sabia com deslliurar-me’n.
El pare tarda a venir; deu haver aconseguit alguna romeguera.

Origen de l’expressió
Una romeguera és una altra manera de designar l’esbarzer. És una planta punxosa a la qual és molt fàcil quedar enganxat, d’ací segurament el sentit figurat de l’expressió.


dilluns, 7 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP (La pluja de març)

Com se sol dir, mai plou a gust de tots. A alguns beneficia i altres perjudica.

· Aigua de març, faves a sacs

· La saó de març, bona pel favar

· Les pluges de març, donen faves i molt de blat

· Aigua de març, governa tot l'any

· Aigua de març, herba als sembrats

La pluja primaveral ajuda a l’eclosió de tots els vegetals, els bons i els dolents per a l’home.

· Pluja per Sant Albí, ni palla ni vi, ni herba ni lli. (1 març)

· Pluja per Sant Bernat, el blat corcat (12 març)

La pluja, en aquest moment, perjudica el blat i la vinya.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Aire o no aire, la forca enlaire

En ser hora de batre, s'ha de fer, hi hagi vent o no.
En sentit figurat s'aplica a què les obligacions no es poden eludir o demorar amb cap excusa. Hi ha tasques que s'han de fer en el seu moment i no es poden demorar amb cap excusa.


diumenge, 6 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· De la flor de març, no s’ompli el sac o
· De la flor que el març vorà, poc de fruit se’n menjarà

La floració que despunta en aquest mes encara està en perill de gelada. I sobretot, les tardanes que es produeixen precisament en un moment en què les flors i els fruits són molt sensibles.

EXPRESSIONS DEL CAMP

· Al capdavall a tots ens sega la mateixa dalla

Es diu com a emblema de la mort, ja que a la fi tots tenim el mateix final.


divendres, 4 de març del 2022

REFRANYS I EXPRESSIONS DEL CAMP

EL REFRANYER DEL CAMP

· En març floreixen els camps

És la florida general.

Encara que quedin setmanes per a l’arribada de la primavera, alguns arbres fruiters s’avancen i anuncien el bon temps amb les seves flors. Ametllers, presseguers i cirerers ofereixen un espectacle efímer als camps que esquitxen la nostra geografia. És el moment precís per apuntar-se a alguna de les propostes que permeten gaudir d’aquest moment. No té dates fixes d’inici i de final, però acostuma a ser entre febrer i març. La seva durada s’allarga algunes setmanes, tot i que depèn del fred, de la calor, de les gelades i, també, del vent, ja que una forta ventada també pot fer caure les flors. Que no us passi per alt o haureu d’esperar l’any que ve!

EXPRESSIONS DEL CAMP

· A l’era el blat, i el ramat al prat

Recomana que cada u i cada cosa estigui en el lloc convenient.

dijous, 3 de març del 2022

EL REFRANYER DE MARÇ

REFRANYS DE MARÇ

EL REFRANYER EN EL SANTRORAL

1 de Març: SANT ALBÍ.

Hi ha unes èpoques considerades millors que altres per a cada feina. Entre elles hi ha la creença que és bo podar per Sant Albí, encara que hi ha refranys que es contradiuen:

· Qui poda per Sant Albí sempre tindrà vinyar i beurà bon vi.

O:

· Qui poda per Sant Albí, sempre té vinya i mai té vi.

També hi ha que pensa que és bo que plogui en aquest dia:

· Si plou per Sant Albí, bona vinya i bon vi.

I qui ho contradiu:

· Pluja per Sant Albí, ni palla ni vi, ni herba ni lli.

· Si plou per Sant Albí, anirà mes cara l'aigua que el vi
Pensem que tot depèn de la zona on ho reciten, ja que no tenen totes les mateixes característiques climàtiques.

3 de març: SANT MENIR

* Per Sant Sever faves a fer, per Sant Medir faves a collir.

Marca el cicle del conreu de les faves, que es planten en Sant Sever (6 de novembre) i es cullen en Sant Medir (3 de març)

Aquest refrany té el seu origen en una llegenda que conta que, Medir era un camperol de Sant Cugat del Vallès que tenia un camp de faves allà on avui hi ha l'ermita que li està dedicada, al bell mig de la serra de Collserola. Allà, el segle IV després de Crist, se'l va trobar el bisbe de Barcelona, Sever, quan travessava la serra fugint de les persecucions contra els cristians dictades pels romans. Medir es va oferir a amagar el bisbe, però sant Sever s'hi va negar, disposat a morir per la seva fe, i va exigir al pagès que, si veia els romans, els digués la veritat. Unes hores més tard, els soldats romans van arribar als camps de Medir i, en preguntar si havia vist el bisbe, els va respondre que l'havia vist passar quan plantava les faves dels seus camps. Miraculosament, aquelles faves acabades de plantar van créixer i florir en un moment. I els soldats, pensant que el pagès els enganyava, el van empresonar, martiritzar i degollar. Al bisbe, per la seva banda, el van capturar a Sant Cugat i el van martiritzar clavant-li un clau al cervell, d'aquí que se l'invoqui quan algú té mal de cap.


EL REFRANYER DE LA DONA

8 de març: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Les perles masclistes del nostre refranyer

Avui anem a reflexionar sobre les dites i frases fetes més masclistes del nostre refranyer.

Molt sovint he dit ací que el refranyer tradicional és una font inesgotable de saviesa popular, però hi ha casos en què allò que ens explica és totalment desfasat.

N’és un exemple la visió que té de la dona, que en la majoria de dites i refranys va carregada de tòpics i prejudicis, gairebé sempre amb una opinió pejorativa.

De fet, el refranyer parla tothora de les dones com a esposes i des d’un punt de vista molt masculí, talment com si d’escriure la saviesa popular només se n’haguessin encarregat els homes.

Com que els refranys són elements presents des de fa molt de temps a una llengua i tenen un origen popular, és corrent que utilitzin un llenguatge sexista i androcèntric (Sistema de relacions socials centrats en la persona de l’home).

Això es deu a la tradició història de la societat patriarcal. L’actitud sexista i androcèntrica era normal, sobretot a causa de la forta catolització de la població (que té uns valors paternalistes i androcentristes). Però, des de fa uns anys, amb la baixa de la creença catòlica, els progressos socials i el moviments feministes, aquest tipus de llenguatge comença a corregir-se.

Però la misogínia del refranyer no és cap fet aïllat: en el curs de la història hi ha moltes proves escrites que manifesten que la literatura, el pensament i la política s’han dedicat a menystenir les dones.

Si repassem els refranys sobre la dona distingim dos grups de refranys:
Un mostra la dona submergida al nucli familiar i la relació que té amb la resta de la família.

i, l’altre
Parla sobre la personalitat i el caràcter femení.

També, s’aprecia que el tracte que rep la dona als refranys està molt influenciat per la Bíblia.

La dona ha de sotmetre’s a l’home i es ressalta, sobretot, la seva maldat, així com certes característiques que ha de tenir, com ara ser tranquil·la, reposada, callada, treballadora a casa, etc.

Repassem alguns exemples:

El coneixement que propaga parteix d’un món molt rural i en aquestes societats tradicionals les dones tenien un paper molt definit que no va començar a canviar fins que no va arribar la revolució industrial.

N’és una bona prova el fet que les dones sovint siguin comparades amb animals i estris propis de les feines del camp:

* Al que té carro i muller, mai li faltarà què fer,
* Dona i cavall, donen treball.
* Del mateix lloc, ni dona ni porc.

Si fem cas del refranyer, la dona és un ser d’una gran inestabilitat emocional, que sempre crida, plora i, en general, complica la plàcida existència dels homes:

* D’home tiple i dona tenor, deslliureu-nos-en Senyor.
* A tothora el gos pixa i la dona plora.
* Allò que la dona no assoleix parlant, ho aconsegueix plorant.

A més, segons la saviesa popular, les dones també són terriblement tafaneres:

* Dona finestrera, dona xafardera.
* Cap home savi i discret diu a la dona un secret.

Però les qualitats pejoratives de les dones no s’acaben aquí: el refranyer també dedica molt d’espai a advertir del perill que representen:

*Amb dones, armes i focs, no hi vulguis jocs.
*Cartes, daus, dones i vi, el ric fan tornar mesquí.
*Dona jove i home vell, no hi ha pas remei per a ell.

I tots aquests motius, és clar, justifiquen els abusos i la violència:

* A la dona i a la burra, cada dia una surra.
* Baralles entre muller i marit, de la taula al llit.
* A pica d’aigua beneita i a mossa d’hostal, tothom hi fica mà.

Però si hi ha un apartat en què el refranyer és especialment extens és el que ens parla de la ineptitud de les dones per a exercir el poder. Així es pot sentir:

*Casa on governa la muller, no sol anar bé.
* Allí on manen dones i llauren vaques, mal any assegurat.

I si a més les dones s’han d’entendre entre elles, encara és pitjor:

* Cent ames d’un corral, cada una diu el seu cantar.
* De dones en una casa, amb una n’hi ha poc; amb dues, massa.

Només hi ha una situació que fa que una dona pugui manar i ser respectada: si té diners.

Aleshores es diu:

* A casa de dona rica, ella mana i ella crida.

Segons el refranyer, doncs, com ha de ser una dona virtuosa? A grans trets, prima, jove i fina:

* La dona l’has de jutjar en veure-la caminar.
* Dona i sardina, com més petita, més fina.
* Bèstia xica i dona gran, traieu-me-les del davant.

Això sí, les dones com cal costen molt de trobar:

* Alzina i dona, de cent una de bona

I, per evitar que la dona descarrili, cal que estigui a casa i ben enfeinada:

* Dona ociosa no pot ser virtuosa.
* Dona aficionada als balls, per casa no té treballs.
* Dona brincadissa, ni a casa ni a missa.

Encara que el missatge no és gens gratificant cal recordar-ho i denunciar-ho, doncs s’explica molt bé que en l’origen d’aquest llenguatge estan les conseqüències i els resultats de la violència de gènere i perquè no obstant als grans avanços de la nostra societat, no està ni molt menys aconseguit i encara queda molt per caminar, cada dia tenim exemples que aquesta cultura masclista encara en queda i com a mostra que encara no s'ha aconseguit eradicar aquests estereotips, és que van sorgint noves formes, nous refranys, que responen a aquest tipus de discriminació perquè suposen en la dona la incapacitat per adaptar-se a situacions que fins ara eren pròpies de l'home.
Un exemple i que podem escoltar facilment:

* Dona al volant, perill a l'instant

És un refrany, sens dubte, recent que deixa clar quin segueix sent la situació de la dona en aquest sentit.

9 de març: SANT PACIÀ bisbe.

* Per Sant Pacià l'oreneta ve i el tord se'n va
* Valga'm sant Pacià que és el primer sant que es va afaitar
* Valga’m Sant Pacià, que és el sant millor que hi ha

12 de març: SANT BERNAT

* Per Sant Bernat, el sol ja entra pel forat 
(Fins aquest moment, el sol rodava molt baix i no es notava el forat de la teulada)
* Per sant Bernat, tapa't el cap
(El sol ja calfa i cal protegir-se)
* Pluja per Sant Bernat, el blat corca
(La pluja, en aquest moment, perjudica el blat)

15 de març: SANTA MADRONA I SANT RAMON de Fitero

* Per santa Madrona i sant Ramon vénen les orenetes de l'altre món.

Són festivitats de referència aproximada de l’arribada de les orenetes a cada zona, que a terres valencianes sol produir-se a finals d’abril.

No és l’únic refrany de referència a l’arribada de les aus migratòries a finals de l’hivern:

* Orenetes per Santa Madrona, l'hivern és fora.
* Per Santa Madrona, canta l'oreneta i l'alosa.
* Per Sant Ramon, orenetes per tot el món.

Els que mataren el porc i feren l’embotit ara és el moment de començar a tastar-ho:

* La botifarra més bona, encetada per santa Madrona.

També és el moment de llevar borrons al cep perquè prengui més força:

* Per Santa Madrona el cep esborrona.


19 de març: SANT JOSEP

Aquest sant arriba a les portes de la primavera i hi ha un reguitzell de refranys que manifesten l’inici de l’activitat en la natura. Per tal de buscar la rima se’l fa lligar amb la vinya:

* Per Sant Josep, verdeja el cep.
* Per sant Josep, pàmpols al cep.
* Per Sant Josep el brot al cep.
* Per Sant Josep la crosta al cep.
* Per Sant Josep tireja el cep.


Com no, les aus migratòries fan els seus moviments:

* El cant del cucut, sant Josep el porta i sant Pere se l'emporta.
* Per sant Josep l'oreneta tanca el bec.
* Per Sant Josep, cada oreneta en son indret.
* Per Sant Josep, es casa [o en casa] el pardalet.
* Per Sant Josep, puput que no és vingut, o s'és mort o s'és perdut.
* Per Sant Josep, tot ocell construeix el seu castell.


CADA DIA UN REFRANY 

* A despit del febrer, pel març la garsa fa el niu i pon molt bé.

És el que fa aquest animal entre aquest mes i el següent.

Ja que fins ara:

* Pel febrer, la garsa puja al joquiner, no per pondre ni per covar, sinó pel temps que fa 
(La garsa passa l'hivern retirada al seu joquer).

I després, la cria vindrà al mes següent:

* Per Pasqua, ous de garsa, i per l’Ascensió ja hi ha garsó
(Per l’abril és la posta de la que naixeran els pollets)CADA DIA UN REFRANY

* Març marcer, carasser.

Es diu perquè el Sol comença a fer carasses, ix i s'amaga.

De la inseguretat característica del març se n'ha arribat a crear una forma verbal, marcejar, que hom empra per indicar variabilitat.

O la variant:

* Març, marcer, sol carasser.

Es diu perquè la gent creu que el sol del mes de març fa sortir molts grans o pigues a la cara.

I el que allarga les inclemències:

Març, marcer, carasser i ventaler


CADA DIA UN REFRANY 

* Aigua de març, governa tot l'any

La pluja d’aquest mes en que comença la primavera ajuda a l’eclosió de tots els vegetals, els bons i els dolents per a l’home.

* Aigua de març, faves a sacs
* Aigua de març, herba al sembrats


CADA DIA UN REFRANY 

* Ploure de març, dóna faves i lleva blat

Aquesta pluja afavoreix una planta i en perjudica una altra. Així com al favar propicia el seu creixement, per contra al blat, durant l'etapa sensible del desenvolupament de la planta, l'aigua afecta més el cultiu, ja que permet el creixement de plagues i malalties.


CADA DIA UN REFRANY

* Com la llaurada de març, cap altra mai no en faràs

Fent referència al fet que aquesta prepara la terra per a l'acció primaveral on, al camp, tot torna a renàixer.


CADA DIA UN REFRANY

* De flor de Març, fruit no en veuràs.
* De flor que el març veurà, poc fruit se'n menjarà
* De la flor de març, no s’ompli el sac

La floració que despunte en aquest mes encara està en perill de gelada. Les bones temperatures que venim arrastrant des de febrer han fet avançar la floració de molts arbres fruiters que estan en perill d’alguna baixada de temperatures.


LA VARIABILITAT DEL MES DE MARÇ

* El març té trenta-un dies i tres-centes fesomies

Ha entrat el març. La característica del temps d´aquest moment de l´any és la variabilitat:

* Març i abril, mudances mil
* Març marcedor, nit freda i dia amb calor
* Març ventós i abril plujós
* Març marçot, mata la vella a la vora del foc, i a la jove si pot


Hi ha expressions que es fan ressò d´aquest fet; així, es diu d´algú que varia molt d´opinió a conveniència que:

* Té set cares com el març

O d´algú que té un caràcter molt variable que:

* És més variable que el març o
* És boig com el març

Fins i tot el diccionari té l´entrada ´marcejar´ que s´utilitza per indicar variabilitat. Però també el refranyer ens recorda que:

* Si el març no marceja ni l´abril abrileja, tot l´any bogeja


CADA DIA UN REFRANY (El Sol)

Diu un refrany que:

* El sol de març dóna cops de cap.

en al·lusió a l'altura que assoleix el sol en aquesta època equinoccial, de transició entre l'hivern i la primavera. No és infreqüent tenir al març algun període de dies assolellats en els quals es disparen les temperatures i vam començar a sentir calor durant les hores centrals del dia. Açò pot perjudicar les persones i les plantes.

* Sol de març porta refredats.
* El sol de març es coneix set anys a la cara.

Però sinó calfa massa sol venir ve:

* El sol de març, de reg li serveix al camp 
(Il·lumina les fulles, però no asseca les plantes).

Aquestes jornades contrasten amb les fredes, ventoses i plujoses que també caracteritzen aquest mes, on encara pot aparèixer la neu.

* Març marcedor, nit freda i dia amb calor 
(És el mes de transició entre l’hivern i la primavera, i per tant d’oratge incert, amb ullades o estones de sol)
* Pel març, corre el diable per totes parts 
(Es tracta d’un mes enganyós en el que fa sol i fred, i si de dia fa bo, de nit fa fred, i les persones i els animals es refreden).
* No hi ha març sense neu, ni sense Mare de Déu.
* Vent marçal, fort tempora
(Març és el mes més ventós de l’any).CADA DIA UN REFRANY (El sol i la salut)

* Sol de març, pigues i barbs

Hi ha la creença que el sol de març sol ser perjudicial per a les persones; sobre tot a la pell, si s’està molt de temps exposat a d’ell. Adverteix que quan el sol ja calfa, emmoreneix molt, ressalta les taques dèrmiques i la seua radiació pot arribar a ser cancerígena.

* Guarda’t del sol de març i estaràs fermosa tot l’any
* Si tens filles per casar, del sol de març les has de guardar

Convé evitar que es facen morenes, ja que la pell perd frescor i s’arruga, i perdran possibles pretendents

També pot provocar constipats i mals de cap.

* El sol de març, porta refredats
* El sol de març dóna cops de cap
* El sol de març estella el cap dels ases 
[estellar = malmetre, desbaratar, estropellar, quartejar]
Els ases són tan burros que si els deixen al sol, no busquen l’ombra. Per això se’ls sol posar un capell de palla amb forats per a les orelles.CADA DIA UN REFRANY (Els ocells)

Els ocells anuncien el bon temps

* A mitjans de març el sol ja fa ombra i ja canta l'alosa.

Significa que ve el bon temps, el sol roda alt i els animals busquen parella.

Tots els animals anuncien amb els seus cants i la seva arribada el començament del bon temps i la proximitat de la primavera.

* El puput, ocell de bon temps.
* Quan canta la puput, el bon temps és vingut.
* Orenetes per Santa Madrona, l'hivern és fora (15 març).
* Per Sant Josep, cada oreneta en son indret (19 març).
* Per Sant Josep, tot ocell construeix el seu castell.
* Sant Ramon, porta l'oreneta, a l'altra punta del món (15 març).
* El cant del cucut, sant Josep el porta i sant Pere se l'emporta. (19 març) (29 juny).
* Per Sant Benet, cada cucut canta al seu indret. (21 març).
* Sant Benet fa cantar el cucut i sant Pere el fa callar. (21 març) (29 juny).
* Si pel març no canta el cucut, ni per l'abril la puput, tant de bo que l'any no hagués vingut.
* Si per sant Josep no canta el cucut, o és mort o s'ha perdut.
* Per l'Encarnació ja volen l'esparver i el falcó. (25 març).
* Per la Mare de Déu de març, bosquetes i muriacs [muriac = muricec, ratpenat] (25 març).
* Pel març i l'abril el cucut surt del niu, però, si hi ha neu, no el veureu.


CADA DIA UN REFRANY

· En març, ja està núvol ja està ras

Un refrany més que ens anuncia la variabilitat d’aquest mes. Ahir vam tenir un dia solejat avui tot nuvolat amb alguna ullada de sol.


CADA DIA UN REFRANY 

* No hi ha gall ni gallina que pel març no tinga la pepida

La pepida és una malaltia contagiosa dels ocells, especialment dels fasianiformes, que els produeix una acumulació de mucositat a la boca que els forma a la llengua un tel escatós.
Sembla que en aquest més és una malaltia obligatòria, com els constipats de les persones.


CADA DIA UN REFRANY

* Pel març la falceta al braç 
[falceta = falç, corbella menuda]

Cal anar preparat per a segar les herbes que envaeixen els camps, no per a segar la collita.

I és que en aquest mes:

* Pel març, herbes per totes parts.


CADA DIA UN REFRANY 

Pel març, el marduix treu el cap
[marduix o moraduix = herba aromàtica]
En castellà es coneix com mejorana.

En aquest mes és quan naix.

Ací teniu alguns refranys d’aquesta planta:

* Ja et conec, herbeta, que et dius marduix!: es diu per indicar a algú que li hem descobert les intencions.
* Del marduix, l'amor en fuig
* Marduix escapçat, l'amor al costat
* Moraduix, cap fluix.


CADA DIA UN REFRANY (La mar)

* Pel març, les xarxes a la mar.
* Pel març, carn a la mar.
* Quan el març haja passat, mariner, fes-te a la mar.

És el moment de la pesca abundosa. Des de març a juny, és l'època en què la calor comença a elevar els termòmetres i també les temperatures de les aigües és la que provoca que aquells peixos que van estar allunyant-se del fred o en un estat molt menys actiu per culpa de les baixes temperatures comencin a moure i activar-se. És el moment més adequat per tornar a la mar per fer un bon recull de peces capturades.

Pels aficionat a la pesca de canya també es pot arrimar a les zones costeres i posar-se a l’espera:

* Pel gener la canya al raconer i pel març la canya al braç.

En hivern no hi ha pesca però a la primavera ja és el moment de fer-ne captures.


CADA DIA UN REFRANY

* Tords a la darrera de març, l'hivern és llarg

Els tors solen anar-se'n amb l'arribada de la calor.


CADA DIA UN REFRANY

* Si ta casa vols obrar, pel març has de començar

Convé començar les obres de construcció de cara al bon temps, ja que la pluja i el mal temps poden aturar-les.CADA DIA UN REFRANY (La lluna)

* Variable com la lluna de març

Es diu d’aquell que té un canvi de comportament molt sovint, tal vegada en al·lusió al temps variable d’aquest mes.

Altres que també indiquen la variabilitat de caràcter son:

* Estar de bona lluna (Estar de bon humor).
* Estar de mala lluna (Estar de mal humor).
* Tenir llunes [algú] (Ésser d’humor variable, anar a rauxes).
* Anar a llunes [una cosa] (Variar d’un temps a un altre).

I és que a la lluna se la compara amb el caràcter o comportament de les persones:

* Estar a la lluna [o estar a la lluna de València] (Estar molt distret).
* Voler agafar la lluna amb les dents (Pretendre l’impossible).
* Voler fer veure la lluna al mig del dia [o voler fer veure la lluna en un cove] (Voler fer veure una cosa increïble).

ENTRADA DE LA PRIMAVERA

El 20 de març entra la primavera.

Però no ens confiem d'un:

* Març, de falsa primavera que enganya al bestiar.

I al pastor també:

* Per la primavera, pastor, no deixes la capa ni la berena

Els rigors hivernencs arribaran fins a entrar la primavera. Les borrasques sempre són molt traïdores.

A més a més si hem tingut un hivern no gaire rigorós, cal estar previnguts a que la primavera meteorològicament es retarde:

* Si l'hivern primavereja, la primavera hiverneja.


CADA DIA UN REFRANY  (El cucut)

* A darrers de març i a primers d'abril, canta el cucut si és viu.

El cucut és l'ocell que anuncia la primavera i és en aquesta època quan hem de començar a escoltar la seva singular cant.

A més, es creu que si no ho fa, és un mal senyal:

* A primers d'abril o el darrers de març, el cucut ha d'arribar; l'any que no arribarà, el món s'acabarà.

La cultura popular atribueix un dia concret al primer tri de la temporada: el 3 d'abril:

* Si el 3 d'abril lo cucut no ha cantat, és mort o enterrat.

O bé:

* Si a tres d'abril lo cucut no canta, digueu que és mort o pres a França.

Al tractar-se d'una au primaveral, es parla de temps del cucut per a una situació molt variable.

* En temps del cucut, el dematí plou i el vespre ja és eixut.

Aquest ocell també serveix per fer pronòstic:

* Si el cucut canta al tardi, pluja al matí.


CADA DIA UN REFRANY 

* Pel març, treu el cap la sargantana, i per l'abril acaba d'eixir.

Al final del fred, els animals de sang freda van despertant-se de la letargia hivernal.