EXPRESSIONS DE LA NOSTRA PARLA

LOCUCIONS VERBALS
agafar/agarrar
alçar
anar
arribar
caure
córrer
deixar
parlar
passar
perdre
poder
posar
prendre
quedar
saber
semblar/paréixer
ser/ésser
tenir/tindre
tocar
tornar
traure/treure
trobar
veure
venir/vindre
volerLOCUCIONS ADVERBIALS

afirmació dubte lloc manera negació quantitat temps

LOCUCIONS PARTS DEL COS HUMÀ

boca
braç
cama
cap
cara
cervell
coll
cor
cul
dent
dit
esquena
llengua

nas
orella
panxa
pèl
pell

peu
ull


ventre
vistaSINONIMS DE MANERES DE DIR


B


C

caiguda
calent
callar
calma
calor
caminar
cansar
canviar
capvespre
car caràcter
castigar
casualitat
causa
cedir
celebrar
clar
commoure
comoditat
compassió
complaure
complet
complicar
complir
comportar-se
comprometre
comptar
comunicar
concretar
condició
conèixer
confessar
confiar
confondre
conforme
consciència
consell
considerar
contenir
control
convèncer
conversar
copular 
coratge
corrent
covard
cridar
criticar
cruel
crèdul
culpa
cura


D

damuntdanyar
davant
dèbil
decadència
decepció
decidir
defensar
definitiu
deixar
demanar
denegar
desagradar
desaparèixer
desatendre
descansar
descarat
descobrir
desconèixer
desconfiar
desconsiderar
desdir-se
desencaminar
desenganyar
desentendre
desesperar
desfavorable
desgrat
desgràcia
desig
desinterés
desisitir
desmaiar
desordre
desorientar
despatxar
despedida
despistar
despreocupar
despullar
destacar
destorbar
destresa
destrossar
desvergonyit
detall
dia
diarrea
difamar
diferència
dificultar
difondre
difícil
diner
directe
dirigir
disbarat

discutir
disgustar
disposar
dissimular
dissort
distracció
divagar
divertir
divulgar
dòcil
dolor
dolç
dominar
dormir
dret
dubtar
durar
duresa


E

edat
elogiar
eludir
embaràs
embriagar
emocionar
empitjorar
enamorar
encertar
enemistar
enfadar
enfrontar
enganyar 
ennuvolar
entendre
entretenir
enuig
enveja
errar


escarmentar
escola
escoltar
escriure
escàndol
esforçar
esperar
estalviar
estranyar

evidència
exacte
exagerar
excedir
excitar
experiència
explicar
extraordinari
extrem


F

fàcil
fallar
fals
faltar
fam
feina
festejar
fingir
flegmàtic
fort
forçar
foscor
fracassar
fred
fugir
futur

G


gandulejar
gastar
generós
geni
gens
gran
gros
guanyar

H

hàbit hipòcrita humiliar humor

I

ignorant
igual
il·lusionar
imitar
immediatament
impacientar
impassible
impedir
important
impossible
impressionar
inacabable
incitar
incredulitat
indecís
independència
indiferència

inevitable
inexperiència
iniciar
inoportú
inquiet
insensible
insignificant
insultar

intel·ligent
intempèrie
intensitat
interrompre
intervenir
inútil
irreflexiu
irritar


J

joventut
jugar

L


lamentar
lent
lladre
llarg
lleig

llest
llibertat

lloar
lluny


M

mai
malaltia
malgastar 
malhumor
malifeta
maltractar
mantenir
marejar
matar
matí
mediocre
menjar
mentir
menysprear
mirar
molestar
moment
morir
mudat


N


nàixer
navegar
negar
negre
netejar
nit


O

obcecat
obeir
oblidar
obligar
ocurrència
oportunament
oratge


P

paciència
pagar
patir
pegar
pena
penedir-se
pensar
perdre's
perill
perjudicar
perseguir
perseverar
període
pixar
ple
plorar
pobre
poc
por
precipitar
preocupar
preparar
present
presumir
prevenir
prim
primer
privar
probabilitat
progressar
prop
prosperar
prostituta
protegir
prou
provocar
public
pudor
puntualitat


Q

quasi  queixa


R

ràpid
realitzar
rebutjar
recordar
reflexionar
renyir
resignar
respectar
responsable

revenja
ric
ridícul
riure

roba
robar
roín
ruboritzar


S


salut
salutació
satisfacció
secret
segur
semblança
sempre
separar
set
significar
sincer
sobte
sol
soletat
sord
soroll
sorprendre
sorpresa
sort
sospitar
subornar
superar
suportarT

tard
terra
tímid
tombat
tort 
tossut
totalment
tractar
traïció
tranquil·litat
treball
trencar
triomfar
trist
V

vagar
valent
valuós
vanitat
variable
vell
vèncer
veritat
vespre
veu
viatjar
vigilar
violencia
visitar
viure
voluntat

X

xerrar xicotet

Cap comentari:

Publica un comentari