dimecres, 28 d’agost de 2019

EXPRESSIONS VALLERES

PASSAR-SE DE LA RATLLA
Aquesta expressió la fem servir en situacions en què una persona va massa lluny, en els seus actes o en el seu discurs, quan se supera o s'excedeix el límit del que és tolerable. Quan la fem servir, vam mostrar enuig o reprovació pel que ens han dit o fet.
· T'estàs passant de la ratlla.
·  No et passis de la ratlla.
·  T’has passat de la ratlla
Expressions com aquestes tots o bé l'hem dit o l'hem escoltat. Però passar-se de que ratlla? ¿Quin és l'origen d'aquesta expressió
Prové dels començaments de la boxa, quan les baralles no es realitzaven dintre d'un quadrilàter com els que coneixem avui. Els seus marges eren molt més prosaics, ja que els púgils amidaven les seves forces limitats per dues modalitats de línies.
   -- La primera consistia a marcar una ratlla amb guix en el sòl, de manera que els combatents quedessin a un costat i a l'altre. Havien de mantenir un peu avançat a la vora de la marca sense poder moure'l i molt menys traspassar-lo, així que la baralla transcorria gairebé estàticament. La fi del combat es decidia quan un dels contendents traspassava la ratlla.
   -- La segona modalitat obligava als boxejadors a barallar-se dintre d'un cercle –ring en anglès– pintat amb guix o conformat pels propis espectadors.
En l'actualitat, encara existeixen aquests rings circulars en les baralles clandestines, però estan delimitats pels cotxes dels espectadors des d'on, amb la finalitat d'escapar ràpidament en cas de redada, veuen la baralla.
Vegem un parell d’exemples:
   * Aquest xicot que saluda amb excessiva efusivitat a una nova companya de treball, fent un bes a prop dels llavis en comptes de fer-ho a la galta o
   * Quan en una discussió de futbol entre dos aficionats al principi dins del respecte i l'educació però que es va tornant més pujada de to amb el pas dels minuts fins arribar als crits i els insults.

Cap comentari:

Publica un comentari