dilluns, 26 d’agost de 2019

EXPRESSIONS VALLERES


NO SABER D'ON SURTEN LES MISSES
No saber de quina font surten els recursos per a fer alguna cosa costosa.
Origen: Les misses es pagaven. Els sous dels capellans venien de les misses, els enterraments, els batejos, etc. La gent encarregava misses a la memòria dels difunts, per demanar un favor, per honorar sants. Misses que pagaven.
Quan diem:
   · Que pocs capellans tindrà aquest al seu enterro!, fem referència al costum que els enterraments es mesuraven en funció dels diners de la persona que pagava. Com més capellans oficiessin la cerimònia, més diners costava. Així com els ornaments florals, els músics i altres complements de la cerimònia. L'enterrament mínim era el capellà sol i l'escolà amb la creu.
   - “Mai no va quedar clar d’on havien sortit les misses, però el soterrament va ser de categoria”.
Popularment la paraula missa es fa servir amb el sentit de diners o recursos econòmics. En altres temps una pesseta era l’almoina ordinària per a retribuir la celebració d’una missa; si algú deia
   - «Això em costa tres misses» volia dir que li havia costat tres pessetes.
Nota: Actualment molta gent ha perdut el coneixement dels referents religiosos i frases com aquesta els resulten absolutament incomprensibles.

Cap comentari:

Publica un comentari