dilluns, 19 d’agost de 2019

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES


CANTAL.- Pedra de grossària variable, però difícil de manejar.
   -- "Aquest camí està ple de cantals"
I una "cantalà" (ben dit, cantalada) és una pedrada, quan la pedra en qüestió és un cantal:   -- "Com et pegue una cantalà voràs"Tenim algunes dites:   * Com un cuc davall d'un cantal (Sense gens de llibertat per prendre decisions, per a ser subjugat per un altre).   * Darrera una pedra, un cantal (Vol dir que les adversitats no vénen soles, sinó que es repeteixen i van augmentant).
   * Ser un cantalet (Es diu de la persona que repeteix les coses insistentment fins a der-se insuportable).   * Tindre el cap més quadrat que el cantal d'Arnau (Ser molt intransigent).


Cap comentari:

Publica un comentari