dimecres, 27 de gener de 2021

EXPRESSIONS DE LA NOSTRA PARLA

A TONGADES:

Amb intermitències. 
          -- La taronja passava a tongades per la cinta transportadora. 

Altres expressions, amb el significat de intermitència o d’una manera discontinua, tenim: 
      · a estones: una estona sí i una altra no. D’una manera discontínua. 
          -- No puc fer el treball d’una tirada, no tinc prou temps, l’he de fer a estones. 
      · a glopades: eixint intermitentment de la boca. 
          -- Per presumir de fumador llança el fum a glopades formant cercles en l’aire. 
      · a glops: amb intermitències. 
          -- Quan llegeixes en anglès parles a glops; procura lligar més les paraules. 
      · a intervals: amb interrupcions més o menys regulars. 
          -- Avui és un dia lleganyós, fa sol a intervals. 
      · estar si plou no plou: fer un temps variable, inestable. 
          -- Tant fa sol com s’ennuvola, avui està si plou no plou. 
      · a ràfegues: amb intermitències. 
          -- La font xorra a ràfegues. 
      · amb comptagotes: donar a xicotetes quantitats i amb intermitències. 
        -- Els voluntaris d’aquella ONG donaven menjar als necessitats amb comptagotes perquè no tenien gaire recursos. 
      · a batzegades: d’una manera intermitent. 
          -- L’assecador de cabells funciona a batzegades, l’haurem d’arreglar. 
      · anar a rampells: ser mudable, variable, inconstant. 
          -- El seu caràcter va a rampells. 
      · a dies: d’una manera irregular, intermitentment, produir-se irregularment. 
          -- Es troba bé a dies, tot depèn del seu estat anímic. 
      · tenir llunes (algú): ser d’humor variable, tenir disposició desigual envers els altres o en determinades accions. 
          -- Ara no vol sortir de nit; es veu que té llunes; abans no trobava mai l’hora de tornar a casa, a les nits. 
      · a ratxes: esdevenir-se en diverses etapes sobtades. 
          -- De feina, adés n’hi ha molta, adés no n’hi ha gens: va a ratxes. 
      · anar a temporades: ser propens a variar. 
          -- Que estigui de bon humor va a temporades. 
      · anar a rauxes: dit per a indicar que és propens a variar, inconstant. 
          -- No sempre està de bon humor, va a rauxes. 
      · fer-ne una de freda i una de calenta: fer adés una cosa, adés la contrària. 
          -- Un dia l’humilia i l’altre li regala una joia; en fa una de freda i una de calenta. 
      · de tant en tant: alguna vegada. 
          -- M’agrada, de tant en tant, anar a passejar vora la mar. 
      · de tard en tard: a llargs intervals. 
          -- De tard en tard anaven a sopar junts i després al cine.


Cap comentari:

Publica un comentari