dimecres, 27 de gener de 2021

EXPRESSIONS DE LA NOSTRA PARLA

A SEMBLANÇA

Que tenen la mateixa aparença. 
          -- Vol comprar el sofà d’un color a semblança del de les cortines 
      · a imatge i semblança seva: dit per a assenyalar que algú o alguna cosa té gairebé la mateixa aparença i les mateixes característiques que algú altre. 
          -- Déu creà l’home a imatge i semblança seva. 
      · a l’estil de: com si fos. 
          -- Ja no plovia i el paraigua va servir-me a l’estil de bastó per no relliscar amb el fang que cobria el carrer. 
      · coixejar del mateix peu: tenir el mateix o els mateixos defectes (dues persones o més). 
          -- Pare i fill coixegen del mateix peu: tots dos són molt orgullosos. 
      · com dues gotes d’aigua: ser idèntics, assemblar-se moltíssim dues o més persones. 
          -- Són dos germans que s’assemblen com dues gotes d’aigua, i això que no són bessons, per assemblar-se tant. 
      · digues-li com vulguis: expressió que hom diu a qui, sovint per entrebancar una discussió, vol distingir coses que són idèntiques amb noms diferents. 
          -- Això és un cronòmetre. Cronòmetre, rellotge, digues-li com vulguis. 
      · digues-li naps, digues-li cols: amb poca diferència. 
          -- Titelles o marionetes, digues-li naps, digues-li cols, són ninots igualment. 
      · per l’estil: d’una manera semblant, aproximadament igual. 
          -- Si aquest llibre no t’agrada, t’adverteixo que l’altre és per l’estil; no cal que el llegeixis, doncs. 
      · si fa no fa: dit per a indicar que dues o més persones o coses són semblants. 
          -- Aquell cotxe és si fa no fa com el meu. 
      · tallats pel mateix patró: assemblar-se molt, especialment. en la conducta, dit de dues o més persones que s’assemblen molt, especialment en la manera de fer. 
          -- El teu veí i tu sou tallats pel mateix patró, es nota que les vostres mares són cosines i que teniu la mateixa edat. 
      · tres quarts del mateix: expressió usada per a indicar que hi ha semblança entre dues persones o dues coses. 
          -- A mi no m’agrada aquest professor i a la majoria de la classe tres quarts del mateix. 
      · tal com: a la manera com 
          -- Ho faré tal com dius 
      · fer cara de: semblar, ser alguna cosa en aparença, semblar-ho. 
           -- Això fa cara d’ésser molt bo. 
      · fer l’efecte (d’alguna cosa): semblar ser alguna cosa a jutjar per la impressió que produeix. 
          -- Aquest xiquet fa l’efecte d’estar malalt. 
      · fer la impressió (d’alguna cosa): semblar ser alguna cosa a jutjar per la impressió que produeix. 
          -- Fa la impressió que no acabarem mai aquesta feina. 
      · fer la sensació (d’alguna cosa): semblar ser aquesta cosa, fer-ne l’efecte. 
          -- Aquest home fa la sensació d’anar de bona fe. 
      · tenir un aire de: tenir una semblança, tenir l’aparença d’alguna cosa, essent-la o no. 
          -- Té un aire de bona persona. 
        ·  assemblar-se com els testos i les olles: ser de la mateixa mena. 
          -- No cregueu que us afavorirà més l’un que l’altre; s’assemblen com els testos i les olles, i reaccionen exactament de la mateixa manera. 
      · calçar el mateix peu: ser del mateix tarannà. 
          -- En qüestió de diners calcen el mateix peu; pare i fill són l’avarícia personificada. 
      · ser el retrat (d’algú): assemblar-se molt a algú. 
          -- Aquesta xiqueta és el retrat de sa mare. 
      · ser fill de son pare: semblar molt al pare o a la mare. 
          -- Fan els mateixos gestos, és fill de son pare. 
      · ser l’estampa (d’algú): assemblar-se molt a algú . 
          -- És la teva mateixa estampa


Cap comentari:

Publica un comentari