diumenge, 31 de gener de 2021

EXPRESSIOMS DE LA NOSTRA PARLA

ACABAR COM EL ROSARI DE L’AURORA

Acabar com el rosari de l’aurora és una expressió que significa que una cosa acaba malament, amb baralles, amb fracàs, etc.
      -- Van començar la festa molt engrescats, però va haver-hi baralles i tot es va acabar com el rosari de l’aurora.

El rosari de l'aurora era una processó en què es recita i es canta el rosari pels carrers a primera hora del matí. Tenia lloc en determinades dates assenyalades, sobretot el primer diumenge de maig ('Roser de Maig') i la primera setmana d'octubre, entorn del 'Roser de tot el món'. Aquesta festivitat de nom tan curiós fou creada pel papa Gregori XIII per a commemorar la victòria de la flota cristiana enfront dels turcs a la batalla de Lepant el 1571, atribuïda a la intervenció de la Mare de Déu, ja que s'esdevingué el dia 7 d'octubre. A partir d'aquesta data van proliferar arreu les confraries del Roser, les quals van fomentar el costum de resar el rosari de l'aurora.

L'expressió "acabar com el rosari de l'aurora" es va forjar a l'època de la revolució liberal del 1868 a Espanya, coneguda també com la 'Gloriosa'. Aquesta revolució va encetar un període de llibertats democràtiques (el Sexenni, 1868-1874) durant el qual el moviment obrer i la petita burgesia van irrompre en la vida política. Així, mentre les idees polítiques d'aquests grups agafaven cada cop més força, l'Església continuava fent mostres de la seva capacitat d'influència, mantenint costums com el de resar el rosari col·lectivament i en públic, tal com s'havia fet sempre. Les ires anticlericals es van desfermar contra aquesta pràctica, provocant aldarulls que sovint prengueren forma d'autèntiques batalles campals entre devots i agitadors.

Moltes de les accions que s’inicien solen acabant fracassant o anar malament, i per indicar-ho diem expressions com:
      · acabar com l’aigua a les figues: acabar malament, sense coordinació o adaptació d’una cosa a una altra.
      -- Si continues anant a caçar, la nostra relació acabarà com l’aigua a les figues.

      · acabar en aigua de figues: acabar una cosa en no-res o en un resultat insignificant.
          -- L’obra de teatre va acabar en aigua de figues, no va agradar al públic

      · anar aigua avall: anar malament, fracassar, afonar-se una empresa o institució.
          -- Tenien un bon negoci, però va anar aigua avall per llur ineptitud.

      · anar el carro pel pedregar: anar malament un afer.
          -- Quan el carro va pel pedregar ja és molt difícil trobar solucions; no es podrà salvar de la ruïna.

      · anar per terra: fracassar, no arribar a realitzar-se.
          -- La idea era bona, però va anar per terra per dificultats d’execució.

      · anar-se’n a fer punyetes: fer-se malbé una cosa, desaparèixer.
          -- Per falta de gent tot se’n va anar a fer punyetes.

      · anar-se’n a pastar fang: perdre’s totalment.
          -- L’empresa se n’ha anat a pastar fang perquè els socis fundadors s’han barallat.

      · fer figa: fer fallida, no reeixir, fracassar.
          -- Vaig fer figa en el meu intent d’aconseguir la feina.

      · sortir-li el tret per la culata (a algú): una cosa, sortir al revés de com s’esperava.
          - Confiava que tothom estaria d’acord amb la seva proposta, però li va sortir el tret per la culata, perquè varen votar en contra.

      · anar a malguany: fallir, quedar frustrat o fallit allò que hom pretenia.
          -- El seu negoci va anar a malguany, ara han fet suspensió de pagaments.

     · anar-se’n al diable: ser perduda sense remissió, perdre’s, fer-se malbé, ser destruïda alguna cosa sense remissió.
          -- Tota la feina de tants anys se n’anirà al diable si ara no perseveres.

      · desfer-se com una calça: perdre’s, esvair-se una cosa gradualment i sense interrupció, com una calça de fil en estirar-li un cap.
          -- La hisenda, que es desfeia com una calça.

      · anar-se’n a rodar: perdre’s, tenir un mal resultat, fer-se malbé alguna cosa.
          -- Fa dos mesos que el seu projecte se’n va anar a rodar a causa de la falta de pressupost.

      · anar a mal borràs: anar malament, molt avall en la salut; malmetre’s, perdre’s.
          -- Si no es cuida més, la seva salut anirà a mal borràs.

      · anar a mal viatge: fer-se malbé alguna cosa, tenir mal resultat.
          -- Hem de buscar clients nous perquè, si no, la botiga se n’anirà a mal viatge.

      · anar-se’n a la merda; tenir un mal resultat, fer-se malbé alguna cosa.
          -- La seva carrera com a futbolista se’n va anar a la merda per culpa d’una lesió.

      · anar de mal en pitjor: empitjorar, perdre-hi.
          -- Aquest hotel va de mal en pitjor; abans servien millor.

      · anar a menys: decaure, passar a un estat inferior.
          -- La qualitat d’aquest vi ha vingut a menys; han volgut industrialitzar-lo i l’han hagut de manipular.

      · anar de capa caiguda: passar gradualment d’un estat bo a un estat d’imperfecció, d’adversitat, de dissolució.
          -- Des que va morir l’avi, l’empresa va de capa caiguda.


Cap comentari:

Publica un comentari