dimecres, 4 de novembre de 2020

LA PARLA DE LA VALL

EMMARAT-ADA 
Que està excessivament vinculat a la mare, que no sap estar sense la mare. 
      * “Tens una criatura molt emmarada, només l’agafes ja plora” 
Però en un xiquet és una cosa normal. La "mamitis", és una situació que pateixen en algun moment de la seva vida absolutament tots els xiquets i xiquetes de la Terra. L'ésser humà és un mamífer i fins el mamífer més antipàtic estableix vincles amb la seva mare per definició, en això es basa la seva supervivència. 
El que si ens crida l’atenció és quan ens referim a persones adultes, sobretot ho diem en aquells nuvis que no saben passar sense la mare i entra en conflicte amb la novia provocant una relació sogra-nora a mata-degolla. 
Es tracta d'aquelles sogres protectores i molt presents en la vida dels seus fills, que empren la manipulació, l'ajuda incondicional i la pena per aconseguir suplantar, en ocasions extremes, a la nora. 
      * El meu nuvi està emmarat, no pren cap decisió sense consultar a sa mare. 
I és que com deu sentar com un tir si la teva sogra apareix a casa teva de forma diària amb l'excusa d'ajudar-vos o de visitar-vos, o que decideix sobre assumptes crucials de la relació i que a més intenta demostrar contínuament la seva supremacia davant del fill. 
Molts són els matrimonis que la intromissió de la sogra els ha trencat. El conflicte entre la sogra i la nora és una de les principals causes de divorci al nostre país (catòlic i familiar), per sobre de la relació gendre-sogra. L'afecció excessiva a la mare, es considera com a causa de nul·litat eclesiàstica del matrimoni per l'Església.
Cap comentari:

Publica un comentari