dilluns, 23 de novembre de 2020

EXPRESSIONS DE LA NOSTRA PARLA

TORNA-LI LA TROMPA AL XIC 
L’expressió torna-li la trompa al xic és un modisme molt habitual en la nostra parla. Procedent de l’àmbit dels jocs infantils, s’usa per a posar de manifest l’obstinació d’algú que reincideix de manera contumaç en el seu propòsit de fer alguna cosa. 
S’usa per a posar en relleu la cabuderia d’una persona que reincideix a voler fer una cosa o a repetir alguna osa insistentment.” 
D’altra banda, la nostra expressió denota també l’enuig de qui la diu perquè el seu interlocutor insisteix a repetir una cosa que ja ha dit i, per tant, es fa pesat. 
Hi ha una cançó que diu: 
“Ja plora el xic 
perquè diu que li han furtat 
la trompa i fil 
que son pare li ha comprat. 
¡Torna-li la trompa al xic, 
que li costa dos quinzets, 
que li l’ha comprat son pare 
i sa mare no en sap res!


Cap comentari:

Publica un comentari