dilluns, 16 de novembre de 2020

LA PARLA DE LA VALL

ENCETAR 
“Encetar” és un verb de molt d’ús en la parla habitual en la nostra llengua, que no té una equivalència exacta en castellà en el parlar comú o general. És, com sabem, “començar a gastar una cosa llevant-ne un tros, una part”, “començar a consumir o gastar una cosa, generalment de menjar o beure”. 
      · “Encetar un meló, un pa, un pernil”. 
És també “obrir alguna cosa que va en caixa, en botella, en llanda, etc., per a utilitzar-la o consumir-la”. 
I, a més, per a poder aplicar de manera adequada el verb encetar, hem de tindre la seguretat que els aliments als quals ens referim estan intactes, íntegres, és a dir, no han estat encetats mai abans, perquè les coses s'enceten només una volta, la primera. 
Per això podem dir que encetem una botella de vi quan tenim la seguretat que no ha estat mai oberta i nosaltres li llevem el tap de suro i, tot seguit, aboquem el vi en el got. Però si el mateix vi ens el porten en un pitxer, no podem dir que encetem el pitxer quan l'agafem i posem vi en el got. El vi de la botella tenim la seguretat que està íntegre, intacte, però del vi del pitxer no podem estar-ne segurs. 
Podem encetar una capsa de bombons, però si els mateixos bombons ens els trauen en una safata, no encetem la safata quan agafem el primer bombó. 
Podem encetar un pot d'un guisat en conserva (una olla de fesols, per exemple), perquè tenim la seguretat que el pot no ha estat mai obert, però no encetem un perol del mateix guisat quan comencem a escudellar el seu contingut. 
Té el sentit figurat de “començar una acció, un assumpte”: 
      · “S’ha encetat el debat sobre la corrupció. Esperem que hi haja bones conclusions i que puguem expulsar els corruptes de la vida pública”. 
També antigament, el verb encetar era usat pels valencians per a expressar el concepte de tindre un home relacions sexuals amb una dona verge. 
Forma part d’un fum d’expressions: 
      · Encetar ametlles, avellanes, piyols, etc. (Llevar-ne la closca) 
      · Encetar un ciri (Començar a fer-lo cremar) 
      · Encetar una bóta (Començar a treure'n vi) 
      · Encetar una dona (Desflorar-la) 
      · Encetar una peça de roba (Tallar-ne el primer tros) 
     · Bon pot havem encetat! (Es diu per significar que s'ha començat una empresa amb bons auguris) 
      · Encetar el son (Començar a dormir) 
      · Encetar la conversa (Començar a parlar amb algú) 
      · Encetar la posta (Començar a pondre, fer el primer ou; fig., començar una tasca) 
      · Encetar un assumpte (Començar a tractar-ne)


Cap comentari:

Publica un comentari