divendres, 20 de setembre de 2019

LA PARLA DE LA VALL


FALTAR
Els valleres i valleres quan alguna persona s’absenta pel fet d’haver-se mort no diem que s’ha mort; sinó, HA FALTAT.
 Ahir, a boquena de nit va faltar Pascualet, ja ha descansat.
Com a conseqüència de la pèrdua d’una persona solem fer ús de la locució:
TROBAR A FALTAR. com a sentir la llunyania, la pèrdua, la desaparició, l’absència, d’algú o d’alguna cosa i adonar-se que algú o alguna cosa no es troba en el lloc que li correspon, amb els exemples:
- Fa molt de temps que se´n va anar, però encara el trobe a faltar.
- La víctima del robatori només ha trobat a faltar unes arracades d’or.
Alguns, per exemple, trobem a faltar una classe política amb altura de mires i reconeixedora de la diversitat de la pell de bou.
Passe el que passe millor és que no ens falte de res del que teníem, si eren coses bones.


Cap comentari:

Publica un comentari