dijous, 19 de setembre de 2019

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES


FAIXA
La faixa que està en desús és la peça de roba molt més llarga que ampla, que serveix per a cenyir el cos per la cintura donant-li dues o més voltes, sia per estrènyer el cos, sia per a subjectar els calçons o altres peces de vestit.
Avui es mante com a indumentària dels vestits regionals i folklòrics i en l’equipament dels pilotaris.
   - Els pilotaris duien faixa roja o blava segons l'equip.
Aquesta peça de la vestimenta dels nostres avis ha donat peu per a moltes expressions:
   • Anar amb el roc a la faixa (Prevenir algú d'alguna cosa; preparar per a un esdeveniment imminent).
   • Dur un còdol a la faixa (Tenir prou diners estalviats).
   • Guardar la mà a la faixa (Reservar-se; obrar amb gran precaució, procedir cautament).
   • Guardar-se un roc a la faixa (Estar a la defensiva).
   • caixa o faixa (Expressió que s'usa quan s'ha de prendre una decisió arriscada, jugant-s'hi el tot pel tot).
   • Salut i gràcia, i un duro en la faixa (Significa que convé tenir salut i gràcia de Déu, però també mitjans materials per a viure bé).
   • Tenir tants anys... i els de la faixa [o tenir-los [als anys] mamats i portats faixa] (Tenir una persona els anys que diu que té... i els que intenta amagar-se).
I com no, tenim al:
FAIXER-ERA.- Persona que fa i ven faixes de manera ambulant.

Cap comentari:

Publica un comentari