dijous, 19 de setembre de 2019

EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES


ESMOLAR.- Fer agut el tall o la punta (d'una ferramenta, una arma, etc).
   - Esmolar un ganivet, unes tisores...
Vegem algunes expresions:
   • Esmolar les dents (Preparar-se a atacar).
   • Esmolar-se la llengua, o els queixals, o sa garrova (Xerrar molt i sense necessitat).
   • Esmolar-se les ungles (Esforçar-se molt, escarrassar-se).
Per tal d’esmolar es feia servit la pedra i la roda d’esmolar.
Pedra d’esmolar.- Segons el material del que estan fetes tenim pedres naturals o pedres de material sintètic.
Pedres naturals. Generalment s'extreuen de mines.
Pedres de material sintètic. Solen estar fetes de materials ceràmics abrasius com ara el carborúndum (carbur de silici) o el corindó.
Roda d’esmolar.- En general, consisteix en una pedra giratòria.
També segons el material tenim la pedra natural (arenosa de gra abrasiu, esquist, etc) o artificial (carborúndum, esmeril, etc).
Hi ha una expressió que diu:
   • Ser més dur que una pedra d'esmolar (De poca intel•ligència, obtús)
I per tal de realitzar aquesta acció tenim l’ofici d’esmolador i l’eina d’esmolar:
ESMOLADOR-A
1.- Que esmola
2.- Persona que té per ofici esmolar ganivets, tisores, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari