EL REBOST DE LA VALL

EL CAFÈ DE PIPA
La Cadena Ser de La Vall d'Uixó ha encetat un nou programa de radio, de la mà de Vicent Arnau, anomenat el Cafè de Pipa.

Aquest programa s'emet totes les dies de dilluns a divendres de 15 h. a 16 h. Consta de diferents sessions i per a una de elles Vicent es va posar en contacte amb mi per que hi participés. En conèixer el seu projecte no ho vaig dubtar i des de l'inici protagonitze una sessió anomenada el Rebost de la Vall que ix en antena tots els dijous a partir de les 15:10 h.
En aquest espai podreu escoltar tot allò que te que veure amb el poble de La Vall des de la vessant de la seva gent, les seva manera de ser i parlar,les seves costums i tradicions, etc.
En aquesta pàgina està el recull de cadascú dels programes emesos fins ara:

1ª TEMPORADA

PROGRAMA 1: Presentació i l'ofici de l'espardenyer i el sabater (1ª part)
PROGRAMA 2: L'ofici de l'espardenyer i el sabater (2ª part)
PROGRAMA 3: Homenatge al Campanar de l'Assumpció (225 aniversari)
PROGRAMA 4: L'aigua al poble de La Vall
PROGRAMA 5: La tradició de l'ús de les plantes medicinals
PROGRAMA 6: La cacera en La Vall d'Uixó
PROGRAMA 7
* Bagul de les paraules oblidades (El barret)
* Expressions valleres 
* Oficis desapareguts (El pellero)
PROGRAMA 8
* El bagul de les paraules oblidades (El braser)
* Els renecs i paraulotes 
* El ball de carrers
PROGRAMA 9: Joan Capó
PROGRAMA 10:
* EL BAGUL DE LES PARAULES OBLIDADES.- La granera
* OFICIS AMBULANTS.- El granerer.
* ELS MALNOMS.- Malnoms d'oficis ambulants.
* EL CANÇONER POPULAR. Milonga dedicat a la Penya"Els Gallos" d'Eleuterio Melens.
* PARAULOTES. Dites a les persones groeres, rudes, bast...
* ELS CARRERS DE LA VALL.- Calle Barracas - Carrer Cervantes
* EXPRESSIONS DEL VERB ANAR
PROGRAMA 11: LA CELEBRACIÓ DE SANT JOAN
* Origen. * La nit màgica de Sant Joan.
* Les fogueres.
* El bagul de les paraules oblidades (Els mistos cruixidors, de traca o cartró).
* El poder de l'aigua aquesta nit.
* Altres tradicions (Propietats de les herbes).
* Creences diverses.
PROGRAMA 12: INFLUÈNCIA DE LA RELIGIÓ * El bagul de les paraules oblidades (El catret). * Expressions d'influència religiosa.
* Influència de la religió en els malnoms.
* Influència de la religió en les celebracions festives.
* Influència de la religió en els topònims.
PROGRAMA 13: LES MUNTANYES DE LA VALL D'UIXÓ
* Les muntanyes de La Vall d'Uixó
* Història dels taulellets que hi han al Sant de la Pedra.
* El refranyer de les muntanyes.
* El bagul de les paraules oblidades (Fita, carena, obaga, cingle, avenc, cantal, solsida i cocó).
* Els malnoms d'origen vegetal.
* Carrers i places de La Vall (Carrer Joaquín Costa i Plaça dels Espardenyers)
PROGRAMA 14:
* El bagul de les paraules oblidades (La geladora de mantecaos).
* Els oficis ambulants. El repartidor de gel i el gelater).
* Els malnoms masculinitzats.
* Refranys del casament i el soterrament.
PROGRAMA 15:
* El bagul de les paraules oblidades: Paraules genuïnes de La Vall d’Uixó (bodí-ina; antemós-osa i aixamo).
* Tradicions desaparegudes. L'estiu del pobre
* Carrers vallers: Plaça Francisco Peñarroja i Plaça del Centre)
PROGRAMA 16:
* El bagul de les paraules oblidades (BALDRAGA)
* Expressions dels homes o marits dominats per les dones
* Expressions de viure a costa d'altri.
* Expressions de les persones malfeineres.
* Expressions de les persones mal vestides
* Paraulotes
* Tradicions desaparegudes (Els dilluns de Sant Josep)
* Malnoms del món del treball (1ª part)
* Carrers de La Vall d'Uixó (Bernarda Serra)
PROGRAMA 17
* El bagul de les paraules oblidades (Bossut-uda i Botimflat)
* Paraulotes d'aspecte físisc
* Malnoms d'apecte físic i de caràcter.
* Refranys de la relació de parella (1ª part)
* Carrers de La Vall d'Uixó (Carrer l'Assumpció)
PROGRAMA 18
* El bagul de les paraules oblidades (Fardatxo)
* Paraulotes de caràcter i comportament
* Malnoms d'aspecte físic (1ª part)
* Refranys de la relació de parella (2ª part)
* Carrers de La Vall d'Uixó (Carrer Calvari)
* Tradicions desaparegudes (Romeria de la Cova Santa)
* Inici del curs escolar. L’EVOLUCIÓ DE L’EDUCACIÓ DES DE FINALS DEL S. XIX A LA VALL D’UIXÓ EN QUANT A LES INFRAESTRUCTURES. CONCRETAMENT ALS EDIFICIS DEDICATS A L’ENSENYAMENT.
PROGRAMA 20
* El bagul de les paraules oblidades (Faixa)
* Tradicions desaparegudes (La volteta)
* Malnoms d'aspecte físic (2ª part)
* Refranys de la relació de parella (3ª part)
* Carrers de La Vall d'Uixó (Carrer Jacinto Benavente)
PROGRAMA 21:  II CENTENARI DE LA TRANSLACIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT
PROGRAMA 22
* La premsa de La Vall d'Uixó. Un recorregut per les diferents publicacions editades al nostre poble des de finals del segle XIX fins avui.
* Els malnoms d'aspecte físic i de caràcter. (continuació, última entrega)
* Expressions de les relacions de parella (4ª PART).- Les relacions amoroses.
PROGRAMA 23
* Oficis desapareguts.
* Expressions relacionades amb l'ofici d'oller.* Els malnoms profesionals. (1ª part)
PROGRAMA 24TOTS SANTS Versus HALLOWEEN
PROGRAMA 25
* El Bagul de les paraules oblidades. La carnera.* Oficis ambulants desapareguts. El matalaper.* Expressions de l'ofici del matalaper.* Malnoms professionals  (2ª part)
* Paraulotes de males intencions.* Els carrers. Carrer de Benlliure (Antic carrer Z)
PROGRAMA 26
* La romeria de Fondeguilla* La fira* Expressions de la fira* Ofici ambulant típic de la fira: El neuler (barquillero)* Els malnoms professionals (3ª part)
PROGRAMA 27
* Història de les bandes de La Vall d'Uixó* Celebració de Santa Cecilia* Malnoms d'origen musical* Expressions referides a la música
PROGRAMA 28
* El bagul de les paraules oblidades. Els foguers* Oficis desapareguts. El cadiraire* Expressions valencianes
* Els malnoms. On hem encetat una nova classificació, els que van acompanyats de "El tio" i "La Tia".
PROGRAMA 29 PREPAREM EL NADAL
PROGRAMA 30 CELEBREM EL NADAL
PROGRAMA 31
* Tradicions desaparegudes. El dia de Reis.
* Records de la infantesa. Els joguets i els jocs.
* Expressions dels jocs
* Paraulotes
* Locucions de la llengua
PROGRAMA 32
* Les nostres tradicions. Sant Antoni Abat. i Romeria de La Vilavella (Sant Sebastià).
* Dites i refranys de Sant Antoni i Sant Sebastià.
PROGRAMA 33
* Les nostres tradicions. Premsa Antiga: Festa de Sant Sebastià, 1895.
* Oficis ambulants desapareguts o en vies de desaparèixer. L'esmolador, el drapaire, el terrer, l'herbero, el meler, l'olivero, la lletera i el carboner. 
* Els malnoms que van acompanyats de "El tio" i "La Tia". (continuació)
PROGRAMA 34
* Les nostres tradicions. La Candelera. Sant Blai (Borriana) i Sta Àgueda
* Dites i refranys de la Candelera, Sant Blai i Sta Àgueda.
PROGRAMA 35
* Records de la infantesa. La marca de la verola/pigota. La farmaciola dels anys 60/70
* Els malnoms acompanyats de "El tio" i "La tia" (continuació)
PROGRAMA 36
* Celebracions. Sant Valentí.
* Records de la infantesa. El festeig i la boda dels anys 60.
Expressions de les relacions de parella (5ª PART).- Els fills (naixement, part i criar).
PROGRAMA 37
* Records de la infantesa. Els còmics.
* Malnoms procedent de topònims.
PROGRAMA 38
* El refranyer del mes de febrer.
* Les nostres tradicions. Carnestoltes. Dimecres de cendra
* Dites i refranys de Carnestoltes i dimecres de cendra,
* Locucions parts del cos humà (la boca)
PROGRAMA 39
* El refranyer del mes de març.
* Celebracions. Dia Internacional de la dona (8 de març)
* El refranyer de la dona i el seu tractament masclista.
* Tres dones lluitadores vinculades a La Vall d'Uixó.  Rosa Giner Martínez (mestra de La Vall), Isabel Martínez Blaya i Rosa Fenollosa (naturals de La Vall).
* Dones valleres amb reconeixement públic.
* Dones valleres dedicades a la política.
* Alejandra Soler Gilabert primera dona valenciana llicenciada.
PROGRAMA 40
* Classificació dels carrers de La Vall d'Uixó. Personatges locals.
PROGRAMA 41
* El refranyer de la primavera.
* Malnoms procedent de noms.
PROGRAMA 42
* El refranyer del mes d'abril.
* Costums i tradicions de La Vall d'Uixó. La Setmana Santa.
PROGRAMA 43
* Costums i tradicions de La Vall d'Uixó. La Setmana Santa (Continuació). La Pasqua.    
* El refranyer de Setmana Santa i Pasqua.
PROGRAMA 44
* El refranyer del mes de maig.
* Costums i tradicions de La Vall d'Uixó. La Santa Creu.
* Dites i refranys de La Santa Creu.
* Records de la infantesa. "Con flores a María"
PROGRAMA 45  EL POBLET I LES SEVES FESTES (1ª Part)
PROGRAMA 46 LES FESTES DEL POBLET (2ª Part)
* Malnoms relacionats en la forma de vestir.
PROGRAMA 47
* Celebracions. Sant Isidre.
* El refranyer del camp.
* Oficis al voltant del camp.
* Eines, estris, aparells... del camp.
* Els animals del camp.
* Malnoms d'oficis del camp.
PROGRAMA 48
* Records de la infantesa. Els santets (cromos)
* Els carrers (Carrer del Convent)
PROGRAMA 49
* El refranyer del mes de juny.
* Celebracions. Pentecosta o Pasqua Granada.
* Records de la infantesa. He vist nàixer la TVE. (1ª part)
PROGRAMA 50
* Les zones naturals periurbanes: La Bassa del Quistel i la Muntanyeta La Corona.
* Records de la infantesa. He vist nàixer la TVE. (2ª part)
PROGRAMA 51 LA NIT DE SANT JOAN
PROGRAMA 52
* Records de la infantesa. He vist nàixer la TVE. (2ª part). SUBASTA DE TRIUNFOS (Entrevista amb l'equip MAHABARAT, format per un grup d'estudiants de La Vall d'Uixó, i que l'any 1974 participaren i guanyant la final)

2ª TEMPORADA
Programa 1_3.0
* Presentació 2ª temporada.
* L'estiuet de Sant Miquel.
* Fruits de la tardor.
* Data històrica: Inauguració de l'Auxili Social.
* El bagul de les paraules oblidades: Coentor. L'orinal sota el llit.
* Malnoms.
* El ball de carrers
* Personatges espanta xiquets.
* Festes del Calvari. Processó del Crist.
Programa 3_3.0
* El refranyer de Nadal.
* Paraules valleres que no tenen traducció al castellà (Desfici, malicia, antema i coentor).* Objectes que abans eren imprescindibles (Davantal).
* Expressions valleres plenes de vida, espontaneïtat divertida i certa saviesa natural.
Programa 4_3.0
* Febrer i el refranyer.
* Paraules valleres que no tenen traducció al castellà (Trellat i mudat)
* RECORD ALS NOSTRES AVIS ( Frases de les nostre “avies).
* El refranyer de març.
* Expressions de la Setmana Santa (Diumenge de Rams, La Passió, Diumenge de Ressurrecció i la Pasqua).
Programa 6_3.0
* EL DIJOUS SANT ES TRAMET LA CURACIÓ DE LES MALALTIES.
* FRA ILDEFONSO MARIA DE VALL DE UXÓ.* 1 de maig. El moviment obrer a La Vall d'Uixó.
* El refranyer de maig-juny.
* EXPRESIONS DE LA NOSTRA PARLA (Fer la mà, arrugar-se el melic, bufar en caldo gelat, i menjar més que una revolta de riu).
* TRADICIONS (Futbolins i Billars)

3ª TEMPORADA

Programa 1_3ª temporada_2018
* Introducció.
* El refranyer de novembre.
* EXPRESIONS DE LA NOSTRA PARLA (Quedar-se en la lluna de València).
* El bagul de les paraules oblidades.
Paraules valleres que no tenen traducció al castellà (Poalà/poalada).
* PATRIMONI ENMATERIAL (Els malnoms).
* EL CALAIX DELS RECORS (El ball de carrers).
Programa 2-3ª Temporada_2018
* Per Nadal, cada ovella al seu corral
* Tradicions de Nadal.
* EL BAGUL DELS RECORDS (Els calñendaris d'abans).
Paraules valleres que no tenen traducció al castellà (Desvanit/pagat).
* MALNOMS ADQUIRITS PER SITUACIÓ ESPONTANIA.
* El refranyer de gener.
* LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI.

4ª TEMPORADA

Programa 1_4ª Temporada 2019 -20
* TOTS SANTS (El refranyer. Els mostres valencians).
* LA PARLA DE LA VALL (Merder)
Programa 2_4ª Temporada 2019-2020
* El refranyer de desembre.
* LA PARLA DE LA VALL (Trabucar).
* AQUELLES CARTES D'ABANS (Postals de La Vall).
* MALNOMS ADQUIRITS PER SITUACIÓ ESPONTANIA.
* El refranyer de la pau.
* Els malnoms.
* El refranyer de març
* El refranyer de la dona
* Malnoms de les dones de La Vall.

PANDEMIA LA COVID-19

El 14 de març de 2020, el govern espanol decreta el confinament de la població davant de la pandemia del coronavirus, la qual cosa provoca la suspensió de moltes de les activitats del pais i entre elles la participació in situ en la Cadena Ser, deixant d'emetres el Café de Pipa i la secció d'aquest Rebost de La Vall.

5ª TEMPORADA

Amb l'alçament del confinament, la Cadena Ser torna a comptar amb els colaboradors del programa el Cafè de Pipa des dels estudis. El rebost de La vall s'incorpora amb la 5ª temporada.
* El refranyer d'octubre.
* El cop i la figa.
* Expressions de la figa.
* El cultiu de les garrofes.
Expressions de la garrofa.
* Tots Sants en el refranyer.
* TOTS SANTS Versus HALLOWEEN.
* Visita al cementeri
* Gastronomia de Tots Sants (Ossos de sant, bunyols de vent i panellets).
* El soterrat i la resadora
* Expressions de la mort.
* Els soterrats i la resadora.
75 ANIVERSARI INAUGURACIÓ DEL POBLET.
* Que ve Nadal 
* Aquells còmics de Nadal.
* Refranys més destacats de Nadal.
* El refranyer de febrer.
* La calefacció d'abans.
* Expressions del fred.
* Arribada de la primavera
* Entre palmes i mones en temps de pandèmia.
* El refranyer de Setmana Santa i Pasqua.
* Jocs tradicionals (El canut, el sambori, les boletes, la mare carabassera, el catxirulo).
* El refranyer d'abril-maig.
* 50 anys de les Festes del Poblet.
* El refranyer de Sant Joan.
* Les fogueres ja quasi no il·luminen la Nit de Sant Joan.
* Nits a loa fresca, un ritual de l'estiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada