dissabte, 25 de juliol de 2020

LA PARLA DE LA VALL

ARRABASSAR 
Aquesta paraula forma par del vocabulari del llaurador per referir a diferents actuacions sobre la terra com la de cavar-la terra o remoure-la per a arrancar les plantes perjudicials, a fi de preparar-lo per al conreu. 
     - Arrabassar un camp.
Però hi ha una acció molt més violenta com la de arrancar la planta de soca-rel (“L'aigua va arrabassar els plantons de tarongers”) i que és la que faré servir per a parlar d’arrabassar en el seu sentit figurat.
Per exemple quan el que s’arranca és alguna cosa d’una persona.
     - El dentista li va arrabassar la dent en una estirada.
Solem utilitzar l’expressió quan estem irritats de:
     - Arrabassar-se els cabells 
O bé li pren alguna cosa a algú a la força, violentament. 
     - Li arrabassà la bossa i arrancà a córrer.
Hi ha una expressió en aquest sentit que diu:
     - Arrabassar un ronyó [a algú] (Fer-li pagar molts de diners o fer-li lliurar una cosa que li sap molt de greu amollar)
O el desposseeix d'alguna cosa. 
     - Els seus germans li van arrabassar l'herència.
Diem una expressió quan alguna persona es rebordoneix que diu:
     - Arrabassar-se el blat 

Cap comentari:

Publica un comentari