dimecres, 5 de febrer de 2020

LA PARLA DE LA VALL

PARAULES VALLERES D'INÚTIL
De una persona inútil i mentalment estúpida diem que és un trompellot, cudol, garrofa, soca, terròs,...
TROMPELLOT
La paraula trompellot antigament s’usava fent referència a una gran pedra, de forma troncocònica, és a dir, una espècie de grandíssima trompa, que servia de mola en les almàsseres per a xafar olives.
En algunes comarques, també s’ha utilitzat la paraula trompellot per a designar una peça cilíndrica de pedra per a desgranar les espigues dels cereals.
Però, amb la mecanització de les faenes agrícoles, estos usos de la paraula trompellot han quedat com a relíquies històriques que adornen museus. L’ús actual del vocable trompellot està associat sobretot a una persona bellugadissa, sense trellat, que parla molt sense saber realment el que diu; que pretén fer moltes coses, però que tot ho fa desgavelladament, sense orde ni concert.
Em venen al camp alguns trompellots famosos i sobre tot en el món de la política que aprofiten el mateix que els ninots i que com diuen en la Vall no “vull dir noms”.
- "Menut trompellot està fet"
Tenim una expressió que en diu:
Ser un trompellot (Persona inútil, que fa nosa i no serveix per a res).
De bona fusta ve el trompellot (Dit per a indicar que els fills hereten els defectes dels pares).
CUDOL
Persona molt ignorant i amb moltes dificultats per a aprendre coses noves. – “La pobra xiqueta és un cudol”.
Coneixem l’expressió:
Ser [un] dur com un cudol.
SOCA
Que és obtús, molt inepte. 
- "Eres un soca, mira que deixar-te enganyar així!"
Escoltem les expressions:
Ser un soca o
Cap de soca
TERRÒS
Un terròs, en el seu sentit estricte, és un tros de terra compacta, o també de sal, sucre o qualsevol altra matèria granulada. Quan prenem un cafè en un bar, per exemple, el solem mesclar amb un o dos terrossets de sucre. 
Doncs bé, a banda del sentit estricte, en valencià tenim el sentit figurat, i és del de «terròs» (sovint pronunciat «tarròs») aplicat a una persona. 
Direm això d'una persona curta d’enteniment, que no sap parlar correctament, amb poques llums, una persona rústica, mancada d'instrucció i d'educació. 
També es diu d’una persona vella i decrèpita o d'una persona obtusa, espessa, sense vivor.

Cap comentari:

Publica un comentari