dissabte, 12 de desembre de 2020

EXPRESSIONS DE LA NOSTRA PARLA

A DESGRAT (de mal grat) 
Fer una cosa de mala gana o sense ganes, contra la voluntat, sense que ho impedeixi cap oposició, malgrat algun impediment. 
      - Messi es queda a desgrat en el Barça després de la seva intenció de deixar el club. 
La mala gana també la podem expressar amb altres locucions segons les situacions: 
· a contracor: vencent un sentiment de repugnància; de mal grat 
      - Molt a contracor la mare castigà el seu fill 
· a repèl: contra la voluntat. Ser desagradable de fer alguna cosa, sentir aversió o repugnància de fer-la. 
     - Ho va fer a repèl; es veia d’una hora lluny que no tenia ganes d’acabar la feina. 
· de mal talent: a desgrat, vencent un sentiment de repugnància. 
      - Anirà a casament de mal talent perquè no li agraden les cerimònies religioses. 
· de mala gana: contra la voluntat , amb repugnància. 
      - Si has de fer-ho de mala gana, més val que no ho facis. 
· fer-se costa amunt o venir costa amunt (a algú), [una cosa]: resultar molesta o difícil. 
      - Tornar a la feina després de les vacances es fa costa amunt per a moltes persones. 
      - Aquell encàrrec li venia costa amunt, però el va complir. 
· per força: contra voluntat, per necessitat, encara no volent. 
      - Vaig haver de menjar per força perquè no tenia gana. 
· a despit de: malgrat algun impediment contrariant algú. 
      - Ho va fer a despit del seu marit. 
· a pesar de: sense que algun impediment importi. 
      - Està molt refredat i encara vol sortir, a pesar de la pluja. 
· no obstant això: sense que sigui obstacle el que s’acaba de dir. 
      - El vaig avisar i, no obstant això, no ha vingut. 
· tot i això: sense excloure això. 
      - Bé li vam dir que l’exposició ja era tancada, però, tot i això, va voler anar a comprovar-ho. 
· malgrat tot: tanmateix, sense tenir en compte determinats elements. 
      - Va fer aquella acció amb bona intenció i, malgrat tot, ha tingut conseqüències desastroses. 
· tant si vol com si no vol [o vulgues no vulgues]: forçosament, tant si li agrada a algú com si no, contra voluntat. 
      - Tant si vol com si no vol, es va haver de quedar a fer-li companyia. 
      - Ens va fer quedar vulgues no vulgues a veure les projeccions de les seves diapositives.
Cap comentari:

Publica un comentari