dissabte, 12 de desembre de 2020

EXPRESSIONS DE LA NOSTRA PARLA

A BACS I REDOLONS 
Normalment es diu dins de l’acció: “Anar a bacs i redolons”. Indica que una cosa  es fa amb moltes dificultats. 
      - És un desmanotat: tot ho fa a bacs i redolons 
També ho diem quan algú el despatxem de mala manera. 
      - El van despatxar del restaurant a bacs i redolons. 
Cal recordar que un bac és la caiguda d’una persona en terra que li provoca un colp fort 
      - Va entropessar i va caure un bac 
L’expressió anar a bacs també pot significar ‘riure molt 
      - Andreu es passà el dinar contant xistes i anàvem a bacs 
Té les locucions sinònimes: 
      · Anar per terra 
      · Esclafir a riure 
      · Pixar-se de riure 
      · Partir-se de riure 
      · Morir-se de riure




Cap comentari:

Publica un comentari