dimecres, 20 de maig de 2020

LA PARLA DE LA VALL

TRENA
Quan diem o escoltem trena estem pensant en l’entreteixeit de diferents caps de manera que cadascun d’ells, seguint una línia sinuosa, van entrecreuant-se amb els altres passant-los alternativament per damunt i per sota.
Així tenim la trena dels cabells, de les cebes i alls i la que millor ens identifica a nosaltres, LA TRENA D’ESPART, de CÀNEM i de JUTE (eren de tres caps). Tots coneixem la tradició de ser un poble espardenyer, que ha fet servir l’espart i el cànem i en un principi el jute com les matèria primeres i que per a fer les soles hi havia que fer la TRENA.
En l’ofici d’espardenyer, aquí a La Vall utilitzaven diferents tipus de TRENES:
La primera trena de jute que va aparèixer es deia SENSE ÀNIMA perquè era totalment feta amb aquesta fibra. Després s'ha emprat jute EN ÀNIMA perquè porta una fibra interna que fa que la trena es mantingui tesa.
La que mes ús ha tingut ha estat la trena anomenada ENCAPADA, que és també d'espart però porta una cobertura de cànem.
Es feia servir com a complement en l’elaboració de l’espardenya d’altres tipus de trenes de corda o fil:
La GUITA, cordellet de cànem que s'usa per a fer la puntera o la lona de les espardenyes. Aquest procés ho feien les TANCADORES. La guita era confeccionada pels FILADORS.
Si aquests feien una corda formada per més d'una guita es deia COSEDERA i s'utilitzava per cosir les soles.
La GIRETA o TRENETA és una trena fina de 3 o 4 fils que serveix per rematar les Espardenyes de senyora i, a el mateix temps, subjecta el tall a la sola.
L’AIXERETA. Cordell d'espart, o de cànem utilitzat per a fer la sola de les espardenyes. Es confecciona amb els fils de la MOCA un cop realitzada l'operació de PENTINAT; a la persona que realitza aquest treball se l'anomena PENTINAOR.
Amb la trena de cànem anomenada aixereta es realitzen les següents operacions per formar l'espardenya; això es fa en cadena, mai una persona sola realitza totes les operacions. 
Així, podem trobar els especialistes següents: AIXERETERA (fer la trena de corda), ORDIDOR (fer la sola, es feia en el banc d’ordir), COSIDOR (fer i cosir la sola), TALLADORS, (aprofitaven les peces de cotó tretes dels patrons), PLANTILLAOR (Realitza l'operació de la col•locació de la lona de taló i la cara), TANCAORA (Rodejaven l’espardenya amb un fistó unint de manera més forta la sola amb el corte i a la punta de l’espardenya feien la punteta o pereta amb el mateix fistó), TALLAORA ( tallar la lona de la careta i el taló) l’APARAORA o ENCARAORA (cosien els talls de la careta i el taló a la sola a punt de cadeneta) REPUNTAORA (repuntaven les peces, ho solien fer a casa), BORDAORA (si l’espardenya requeria un bordat) i ENSINTAORA (col•loquen cintes per lligar-la als peu).

Cap comentari:

Publica un comentari