diumenge, 17 de maig de 2020

LA PARLA DE LA VALL

TRELLAT
Moltes són les paraules que hi ha per indicar el seny d’una persona o el sentit d’una cosa:
Judici, enteniment, prudència, sensatesa, trellat.
Els vallers i valleres ens decantem per fer ús de 
TRELLAT, com a ponderació mental i sensatesa. 
     - El trellat és fonamental per a prendre decisions. 
I ho diem molt amb sentit negatiu quan algú manifesta mancança de bones maneres, de raó o de judici.
     - El teu germà no té trellat: mira les barbaritats que diu!
De fet hi ha una expressió que diu:
     - Tenir menys trellat que el plat de les ànimes 
I si el que diu no té sentit ni fonament, diem:
     - Això que has dit no té trellat.
D’aquesta mancança de judici diem l’expressió:
     • Sense trellat (ni forrellat)
             - Has actuat sense trellat.
Però la paraula TRELLAT també es diu per indicar el bon resultat pràctic d'una acció, d'un esforç. Quasi sempre tenim tendència a utilitzar-la en negatiu com a fracàs de l’acció.
Així podem escoltar expressions com:
     • Traure trellat (Aclarir un assumpte, arribar a una conclusió). 
             - Com que vosté no ens va traure trellat, ens vam buscar la vida. 
             - No hem tret gens de trellat de les seues paraules.
     • Traure trellat (d'algú) (Aconseguir que faça alguna cosa de profit). 
             - Sempre preocupats per l'educació del fill i al final no han pogut traure trellat d'ell.
     • Traure trellat (d'una cosa) (Traure'n profit). 
             - No van traure trellat d'aquella inversió.
     • Traure trellat (Tindre, una cosa, sentit).
             - No trau trellat que vingues tots els dies. 
             - Això, quin trellat té?


Cap comentari:

Publica un comentari