dissabte, 15 d’agost de 2020

LA PARLA DE LA VALL

BECEROLES
Aquesta paraula en desús ha estat la utilitzada per a referir-nos a aquells que començaven a aprendre a llegir i inclús a les escoles infantils es coneixien així, abans d’anomenar-les parvulets, cagons, preescolar...
Per això diem:
     • Estar en les beceroles (d'alguna cosa), als que estan en els inicis.
     • Ensenyar les beceroles (Ensenyar a llegir i escriure)
La paraula beceroles és un derivat de abecé, les tres primeres lletres de l’abecedari, que en un primer moment, amb l’addició de la terminació -oles (present també en altres paraules de formació popular, com cagueroles o verteroles, ‘angines’), donà lloc a la variant abeceroles, que posteriorment perdé la vocal inicial.
El significat inicial apuntava als rudiments en l’aprenentatge de les regles de lectura, de vegades eren completades amb les xifres. Sèrie ordenada de les lletres d'una llengua; primer llibre de lectura, on aprenen de llegir l'alfabet i de confegir les lletres.
     - Feia molts anys que havia aprés les beceroles
     - Encara li costa de sumar: és a les beceroles del càlcul.

Cap comentari:

Publica un comentari