dissabte, 1 d’agost de 2020

LA PARLA DE LA VALL

BAC
Aquesta paraula és una de tantes de les tantes que fem servir per a manifestar una caiguda forta, i que produeix un cop violent.
     - Va entropessar i va caure un bac.
Tenim algunes expressions:
     • Anar a bacs (Riure intensament)
     • Matar-se a bacs (Eixir fugint, d'estampida, un grup de gent)
     • A bacs i redolons (De mala manera). 
     - El van despatxar del restaurant a bacs i redolons.
En pirotècnia s’usa el TRO DE BAC, que és un receptacle de paper ple de pólvora ben pitjada i lligat ben estret amb dos o més voltes de fil, que rebenta quan el tirem fort a terra i fa un gran soroll.

Cap comentari:

Publica un comentari