dimarts, 11 de febrer de 2014

Escapar-se de les mans


Significat: Perdre's. Perdut/da.
Tenia el peix fora de la canya i se li va escapar de les mans caient-li dins l'aigua.

Equicalents:

Abaixar la cresta
Acabar el motlle [d'algú o d'alguna cosa]
Adormir-se les sangs [a algú]
Afluixar-se-li les femelles
Agarrar-se els dits
Amb les mans al cap
Anar a la misèria
Anar a menys
Anar al baix
Anar darrere [d’algú] amb un flabiol sonant
Anar darrere [d'algú] amb un pa calent
Anar de baixa
Anar de mal en pitjor
Anar morros per terra
Anar per portes
Anar-hi
Anar-se [un] del cap
Anar-se'n a beure oli
Anar-se'n a pastar fang
Anar-se'n a perdre oli
Anar-se'n a rodar [alguna cosa]
Anar-se'n a terra
Anar-se'n al cel
Anar-se'n al diable
Anar-se'n al dimoni
Anar-se'n al pot
Anar-se'n amb la cua entre les cames
Anar-se'n amb les mans buides
Anar-se'n amb les mans netes

Anar-se'n com un punt de calça
Anar-se'n com una carabassera
Anar-se'n de tòs
Anar-se'n tot per les bardisses
Anar-se’n el pa dels bancals
Anarse-li'n l'olla
Anarse-li'n la bola
Anarse-li'n la perola
Anarse’n les anguiles del cabàs
Baixar de to
Beure's el cervell
Beure’s el seny 
Beure’s l’enteniment
Bona nit caragol!
Bona nit, caragols, que per ahí ja s'ha fet vespre
Bona nit cresol!

Bona nit pastora
Bona nit i tapa't!
Bona nit viola!
Cagar-la
Cantar-li [a un] el gori-gori
Cantar-li les absoltes
Canviar pets amb merda
Caure de l'escambell
Caure de la banca
Caure del candeler
Caure en basca
Caure en oblit
Caure la corfa [a algú]
Cop de gràcia
Deixar (algú) més net que a sant Paulí
Deixar a un més net que un calze
Deixar a un pelat com el cul d’una mona

Deixar escurat
Deixar [algú] llest
Deixar-hi els ossos
Deixar-hi la camisa
Deixar-hi la pell
Deixar-hi les ungles
Deixar-hi les dents
Desfer-se com sal dins l’aigua
Desfer-se com una calça
Donar duros a quatre pessetes
Donar els tres cops
Donar-ne tretze per dotzena
Dur a malbarat
Dur les de perdre
Dur-se'n-ho la mala trampa
Eixir amb les forques al coll
Eixir de seny
Eixir el tir per la culata
Eixir-li a u els cabells verds
Eixugar-se els esperits
El negoci d'En Robert amb les cabres
Enganxar-se els dits
Esser a ca'n Cresta
Ésser al sac
Esser el pot
Esser fruita
Esser pres de moros
Estar a la sopa
Estar a les tres pedretes
Estar acabat

Estar al baix
Estar al darrer claviller
Estar amb l'aigua fins al coll
Estar ben llest
Estar com un jonc de fulles
Estar com un llum
Estar com un llum de carburo
Estar com un llum de ganxo
Estar com una cabra
Estar cuit
Estar en el pot
Estar en el sac
Estar en la misèria
Estar fora de seny
Estar llest
Estar malament del cap
Estar més boig que una cabra
Estar mes pelat que el cul d'una mona
Estar més perdut que la cuca en l'alfals
Estar més perdut que un garrofí a la mar

Estar mes ras que el cul d'una mona
Estar tocat del bolet
Estar [algú] torrat
Fer caducs
Fer es tres culs
Fer un pet com una gla
Fer-se'n el tupí
Haver d'espinyar-se-les [algú]
Haver-ho vist prou
Jugar-s'hi
No donar un diner [d'una cosa o d'una persona]
No tindre [un] tres dits d’enteniment
Picar-se els dits
Pinta-ho en un catxirulo
Pintar-se a l'oli [alguna cosa]
Plegar els bòlit
Poder-li dir un parenostre [a una persona o cosa]
Posar una cosa en el llibre dels perduts
Posar-hi els dits i deixar-se les ungles
Posar-se tranquil i fer-se retratar
Quedar escurat
Quedar plomat
Quedar [o estar] com un jonc de fulles
Quedar-se al mig del carrer
Quedar-se amb la camisa a l'esquena
Quedar-se en pilotes
Quedar-se sense camisa
Quedar-se [algú] amb les castanyes a la mà
Revés de fortuna

Semar-se-li [a algú] el cervell
Ser home a l'aigua
Ser un camp perdut
Ser un cas perdut

Tenir les de perdre
Tirar un aglà per agafar un porc senglar
Tocar timbals
Tocar valsos
Tornar-se aigua de tramussos
Tornar-se xirivia
Tornar-se'n amb les mans buides
Tornar-se'n amb les mans netes

Tururut dotze hores
Tururut sant Pere
Tururut viola
Tururut! Qui gemega ja ha rebut!
Tururut, pa amb oli

Vendre duros a quatre pessetes
Viure en un altre món

Cap comentari:

Publica un comentari