dimarts, 17 de març de 2020

LA PARLA DE LA VALL

PARER.- Allò que hom pensa que cal fer en un afer, pensar d'alguna cosa, la inferència que cal treure'n, donar una idea o solució, etc.
     - Al  meu parer això ho deuries de fer d’una altra manera.
Així podrem prendre consell
També ho solem dir quan no podem convèncer a alguna persona; perquè és molt dura de cap:
     - No el fareu canviar de parer; és massa dur de cap.
     - Quan li entra una idea al cap, no hi ha forma de fer-lo canviar de parer.
Vegem algunes locucions:
            • A parer ([d'algú] (Segons judici de).
      • Al meu parer [o Segons el meu parer] (Segons la meua opinió o al meu entrendre).
            • Demanar parer (Demanar opinió).
            • Donar de parer [a algú] (Paréixer-li, fer la impressió).
        • És el parer de molta gent, segons d'on bufa el vent (Que canvia molt fàcilment d’opinió).
        • Haver-hi contrast de parers (Pensar de manera diferent o oposada, dues o més persones).
            • Prendre parer (Aconsellar-se. Deixar-se aconsellar).


Cap comentari:

Publica un comentari