dilluns, 16 de març de 2020

LA PARLA DE LA VALL

HOME! 
Aquesta interjecció s’usa com a resposta que es fa quan no s’està ben segur d’una cosa o quan no es veu ben clara.
- Home, això no es fa! (advertència)
- Home! Per això no estic preparat (contrarietat). 
- Vaja home! S'ha acabat el pa (disgust).
- Ieee, saluda, home! (cridar l’atenció)
- Sí, home! (desig).
- Vinga home! (com demanant per favor)
- Sí home!; què dius ? (desacord)

Cap comentari:

Publica un comentari