divendres, 20 de març de 2020

LA PARLA DE LA VALL

RENGLERA
És una manera peculiar que tenim per a indicar una fila. És la línia que formen diverses persones o coses col·locades l'una al costat o darrere de l'altra. 
També podem escoltar RINGLERA. Ja que solem dir DESRINGLAR, quan es trenca eixa ringla, és a dir, posar quelcom tort, trencar eixe ordre o conjunt.
Però solem usar més la paraula DESRINGLAt quan li pregunte al meu avi per ell, i em diu que està molt derringlat. Aleshores el veig: abatut i ensopit, probablement per l’efecte de les medecines junt amb l’esforç d’haver caminat una miqueta.
I en aquest sentit ho podem usar al posar malament una cosa trencant-li els petges o peces de sosteniment, fent-li perdre allò que li dóna estabilitat o bona presència: 
     - El banquet del parc està tot derringlat.
Per tant, tenim dos significats: 
1) Una persona esgotada per l’esforç 
2) Un objecte mal col·locat o afectat en la seua forma per algun colp o moviment. 
Tots dos significacions no estan gens allunyades, doncs tant la persona com l’objecte estan, d’alguna manera, desmuntats o desballestats. I en definitiva es arrimen al significat original de ringlera-desringlar com a trencament d’un ordre establert.

Cap comentari:

Publica un comentari