dimarts, 9 de juny de 2015

REFRANYS DEL CAMP (Oficis)

REFRANYS, DITES I EXPRESSIONS 
DEL TREBALL DEL CAMP
OFICIS

Caçador
Qui es dedica a perseguir animals terrestres o volàtils per matar-los o agafar-los.


Collidor
Home o dona que es dedica a collir fruita.

Hortolà
Qui conra hort.

Jornaler
Treballador que fa feina a jornal.

Llaurador/agricultor/pagès
Persona dedicada als treballs agrícoles o que viu en el camp.
La terra, al menestral li és guerra [menestral = llaurador, agricultor]

Llenyataire
El qui té per ofici fer llenya al bosc.

Manescal
Facultatiu que té per professió curar les malalties de les bèsties.

Masover
El qui és estadant i té cura d'un mas que és propietat d'altri.

Mosso
Treballador llogat per anys o temporades per a les feines del camp o per al servei d'una casa de pagès, on menja i dorm.

Pastor
Qui mena bestiar a pasturar; es diu principalment del qui hi mena bestiar de llana.

Porquer/porquera
Porcater, home que tracta en porcs.

Ramader/ramat
Ramader: Qui es dedica a la cria i comerç de bestiar.
Ramat: Conjunt d'animals de la mateixa espècie que es crien i es fan pasturar plegats (sobretot bestiar de llana o cabrum).

Segador/a
Qui talla les messes o l'herba amb la falç o amb una altra eina semblant.
Qui sembra mala llavor, no arribarà a segador

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada