dimarts, 9 de juny de 2015

REFRANYS DEL CAMP (Infraestructura)

REFRANYS, DITES I EXPRESSIONS 
DEL TREBALL DEL CAMP

LA INFRAESTRUCTURA

Bassa
Clot relativament poc fondo, excavat en terra, on es recullen les aigües pluvials o d'altra procedència.

Bancal
Tros de terra quadrilong, disposat per plantar llegums, vinyes, oliveres o altres arbres fruiters.


Camp
Espai de terra plana destinat a cultiu de sembradura o d'arbres fruiters.

Corral
Tros de terra tancat de paret i descobert totalment o en gran part, destinat a estatge de bestiar.

Era
Espai de terra, generalment rodonenc, de deu a trenta metres de diàmetre, damunt el qual es posen els cereals o llegums per batre'ls i separar la palla del gra.

Estable/Quadra
Lloc cobert on s'allotja el bestiar.

Feixa
Tros de terra llarguer en el qual se conren cereals, llegums o hortalisses.

Galliner
Lloc tancat, generalment amb barres de fusta o amb reixa metàl·lica, on estan les gallines.

Graner
Lloc on es guarda el gra.

Guaret
Terra de conreu llaurada i encara no sembrada; especialment la que es deixa sense sembrar durant un o més anys perquè reposi.

Hort/Horta
Terreny regable, generalment de gran extensió, on es conren verdures, llegums i arbres fruiters.

Masia
Casa de camp adscrita a una finca rústica de conreu.

Paller
Lloc cobert, generalment format de quatre parets i un sostre o teulat, dins el qual es guarda la palla i l'herba.

Pessebre
Menjadora de les bísties.

Porquera
Corral de porcs.
 

Pou
Cavitat molt profunda feta per excavació a la terra fins a trobar aigua de vena.

Secà
Terreny eixut, on no hi ha aigua superficial.

Sèquia
Excavació llarga i estreta, sovint revestida de pedra o de rajoles, que serveix per a conduir aigua d'un riu o torrent, sia per a abastir poblacions, sia per a regar, per a moure molins, etc.

Sínia/Sènia
Màquina per a elevar aigua subterrània, composta d'una roda horitzontal (rodet) amb braçols, moguda per una bístia que volta, i amb la qual engranen les dents d'una roda vertical que en rodar mou una sèrie de catúfols disposats al llarg d'un rest o cadena sens fi, la part inferior de la qual va submergida dins l'aigua del pou on la màquina està instal·lada.

Solc
Cavitat llarguera produïda per l'arada a la superfície de la terra.

Terreny/Terra
Sòl vegetal, el material de la crosta terrestre destinat a esser aprofitat per a l'agricultura.
La terra, al menestral li és guerra [menestral = llaurador, agricultor]

Cap comentari:

Publica un comentari