dimarts, 17 de desembre de 2013

Menjar-se viu [algú]


Significat: Renyir.
Va ser insultar-lo i llençar-se sobre ell que si no el lleven se'l menja viu.

Equivalents:
A dagues tirades
Abocar el carro
Abocar la pastera

Abocar-li el cabàs
Abocar-li la pastera damunt
Aguantar el xàfec
Ajupir les orelles
Ajustar els comptes
Anar a grapats
Anar a sarpa la grenya
Anar cada u pel seu costat
Anar de rebot
Anar mal dades
Apretar la mà
Armar bregues
Armar bronquina
Armar gresca
Armar un escàndol
Armar un vol [a algú]
Armar-la
Arrancar-se es monyo
Atiar el foc
Beu-te aquesta!
Buscar raons
Cantar la canya
Cantar les quaranta [a algú]
Cantar les veritats [a algú]
Cantar-li la cartilla
Caure-li un bon paquet
Cercar bregues
Cercar cinc peus al moltó
Clavar barres avall
Clavar canya
Clavar crits
Clavar per la cara
Clavar un juli [a algú]
Clavar un vol [a algú]
Clavar una lliçó
Deixar [algú] escaldat
Deixar arreglat [algú]
Dir quatre coses ben dites
Dir-s'ho tot
Donar les encarregades
Donar renyines [a algú]
Donar una lliçó
Donar una maneta
Donar [a algú] per a peres
Dur-se bandera negra
Encendre el vesper
Engegar quatre crits [a algú]
Engegar quatre fàstics [a algú]

Enredar-se com les cireres
Ensenyar les ungles
Enverinar el vesper
Escalfada d'orelles
Escalfar-li les orelles
Ésser un bronques
Ésser una boca de trons
Estar a mata-degolla
Estar a matar [amb algú]
Estar barres obertes
Estar com el ca i com el moix
Estar com el gat i el gos
Estar com el gat i la rata
Estar com gats i gossos
Estar de cul al marge
Estar de morros
Estar de picot
Estar de punta
Estar mata'm o et mataré
Estar renyit [amb algú]
Estirada d'orelles
Estirar les orelles [a algú]
Estirar-se les grenyes
Estirar-se es monyo
Fer a miques
Fer anar dret
Fer llaurar dret [algú]
Fer llit a part
Fer posar de punta
Fer un mullader
Fer xixina [o xixines]
Fer [algú] amb arròs
Fer-li petar [alguna cosa] per la cara [a algú]
Fet una furia
Fermar curt [qualcú]
Fica't els dits en el cul!
Fica't els dits en el nas!

Fica't les mans a la butxaca
Fotre un pinyó
Fregada d'orelles
Haver-hi xerecs
Llegir-li la cartilla
Moure baralles
Moure inxes
Moure raons
Moure un escàndol
Moure un vol [a algú]
Moure xivarri
Nic-i-nyac [o nyic-i-nyec]
Parlar granat
Partir palletes
Partir peres
Partir-se la civada a coces
Passar el gat per l'esquena [a algú]
Passar una maneta
Pegar canya
Picabaralla
Picar-li els dits
Picar-li la cresta
Portar-se a matar
Posar averanys
Posar el crit al cel
Posar foc
Posar les peres a quatre [a algú]
Posar un gipó[ a qualcú]
Posar-se com un gall de panses
Posar-se com una fúria
Posar-se de punta
Punyir el vesper
Quin xàfec que m'ha caigut
Rebre el jornal en fusta
Renyina de capçal
Renyina de coixí
Ser de pala i foguejar
Ser llarg de dits
Ser un donat pel sac
Sortir com un pinyol de cirera
Tenir-se-les
Tindre els dits llargs
Tindre les mans falagueres
Tindre les mans lleugeres
Tindre xerecs
Tirar cada u pel seu cantó
Tirar en fona
Tirar la cavalleria damunt [qualcú]
Tirar-li [alguna cosa] per la cara [a algú]
Tirar-se els plats pel cap
Tirar-se els trastos pel cap
Toc d'atenció
Tocar-li el crostó
Tocar-li l'esquena [a algú]
Traure [a algú] la puça de l'orella
Trencar el plat bonic
Treure el sant Cristo gros
Treure's els ulls
Venir a les mans
Veure's les caretes
Voler guerra

Cap comentari:

Publica un comentari