dimarts, 10 de desembre de 2013

Amagar-se els anys


Significat: Edat.
Quan li preguntes l'edat que té sempre li agrada amagar-se els anys.

Equivalents:
A la vellea, pigota
A la vellea, tots els vicis s'agarra
A un gat vell no li digues moixina
Al burro vell, poc verd
Coixo malaït, cames de cabrit
Conservar-se com una rosa en remull
D'edat
De la primera volada
De mig temps
De molta edat
De pocs dies
Dona d'edat
Dona de molta edat
Donar la clau de casa
Donar la clau i el duro
Edat avançada
Edat caduca
Edat escolar
Edat madura
Edat setena
En la flor de l'edat
Entrar en dies
Ésser de dies
Esser antic de dies
Esser de entrat en dies
Esser de grans dies
Estar a la darrera edat
Estar a la ratlla
Estar passat
Fer anys
Fer-se gran
Fer-se un home
Fet una carraca
Home d'anys
Home d'edat avançada
Home de bona edat
Home de mitjana edat
Home d'edat
Home de molta edat
Home de temps
La flor de l'edat
La flor de la joventut
La flor de la vida
La gent gran
Major d'edat
Més vell que Matusalem
Mitja edat
No aguantar-se els pets
No haver eixit de l'ou
Passar la quinta
Pixar-se a la sabata
Poder valdre's
Portar (algú) bé els anys
Posar anys
Primer són els de missa
Repapiejar
Ser una coloma
Sortir cabells blancs
Tenir l'edat de Crist
Tenir temps
Tenir tants anys... i els de la faixa
Tenir [tants] anys a cada cama
Tenir [tants] anys ben comptats
Tenir [tants] anys i les dents
Tenir-los [als anys] mamats i portats faixa
Tercera edat
Tindre el temps d’una burra vella
Tindre els seus dies
Tindre l'edat del món
Tindre més anys que Carracuca
Tindre temps
Tindre una cama al calaix
Tindre una cama al fossar
Tornar-se gran
Vell arrossinat
Vell xaruc

Cap comentari:

Publica un comentari