dimarts, 12 de novembre de 2013

Fer-se el minso

Fer-se el minso
Significat: Aparentar
Tu molt de fer-te el minso i després sempre es fa el que tu vols.


Equivalents:
A bon compte
A imatge i semblança seva
A la traça
A manera de [alguna cosa]
A semblança
Anar o semblar com un gat xurriaquejat
Açí no es pateix de rés, i cada poll com un cigró
Amb segones intencionsBona està l'haca, però està flaca
Cagar moll i xafar dur
Casa de dues portes, fa de mal guardar
Creure's el déu de la terra
De cara a la galería
De cara enfora
De casa enfora
De portes enfora
De portes enfora, és una cosa, i quan s'és a dins, és una altra
Dejunar després d'haver dinat
Dejunar després de fart
En aparença
Encara és viva l'haca, però molt flaca
Esser com un mussol
Fer cara de
Fer el bus
Fer molta fressa i poca endreça
Fer pinta de
Fer semblant
Fer-se l'estret
Fiau-vos-ne, de monges negres!
Molt de renou i poca llana
Molta fatxada i poc trast
Molta fressa i poca endreça
Molta llet i poc formatge
Pareix que no haja trencat mai cap plat
Parèixer un teatí
Pel que es veu
Per fora
Portar (algú) bé els anys
Segons es veu
Segons que es veu
Semblar d'Estana
Semblar de l'Alcora
Semblar Déu i tot lo món
Semblar el déu de la terra
Semblar que no ha trencat mai cap plat ni escudella
Semblar un mussol
Semblar un teatí
Ser com una canya vana
Tenir aires de grandesa
Tenir els diners en un racó de boca
Tenir més a l'ombra que al sol
Tenir molta terra a l'Havana
Tenir un aire de
Tenir vena de
Treure més al sol que no hi ha l'ombra
Viure ric i morir pobre

Cap comentari:

Publica un comentari