dijous, 28 de novembre de 2013

A veus plenes


Significat: Conèixer.
Ho va dir a veus plenes per a que tothom ho sapigués.

Equivalents:
A ciència i paciència [d’algú]
A cient
A coneixença
A coneixença de qualcú
A gratcient
A judici [d'algú]
A sabuda [d'algú]
Afinar-li la tela [a algú]
Amb coneixement de causa
Conèixer d'una hora lluny
Conèixer el joc
Conéixer marro]
Conèixer el món
Conéixer el percal
Conèixer el terreny
Conéixer els coixos asseguts
Conèixer els coixos dalt un carro
Conèixer la flaca [d'algú]
Conèixer la fusta
Conèixer món
Conéixer [algú] de nom
Conéixer [algú] de vista
Conèixer [una cosa] amb tots els pèls i senyals
De domini públic
De nota
De renom
Deixar en clar
Descriure [una cosa] amb tots els pèls i senyals
Donar a conéixer
Donar veus [d'alguna cosa]
Donar-se a conèixer
El secret de la sària
El secret de la sària se n'ha eixit pel cornaló
En pels i senyals
Ésser camí fressat
Esser de l'art
Ésser de la coneixença [d'algú]
Ésser intel·ligent [en alguna cosa]
Ésser l'àliga de qualque cosa
Estar a la raó
Estar al corrent
Fer aparès
Fer esquella [d'alguna cosa]
Fer sabedor [d'una cosa]
Fer-li entenent
Fer-se conèixer
Fer-se valdre
Ficar les mans fins als colzes
Ficar-se fins als colzes
Haver menjat a set hostals i begut a set tavernes
Haver sentit tocar campanes i no saber on
Llançar veus [d'alguna cosa]
Passat per aigua
Posar en clar
Prendre esment [en alguna cosa]
Saber amb qui es juga els diners
Saber com els gasta
Saber de quants de punts se calça algú
Saber de quin mal pateix
Saber de quin mal s'ha de morir
Saber de quin peu coixeja algú
Saber de quin peu es dol
Saber de quin peu salta
Saber el vent i no saber el torrent
Saber fer [una cosa] amb els ulls tancats
Saber fer [una cosa] com el parenostre
Saber fer [una cosa] pel cap dels dits
Saber per les ungles
Saber quin pa hi donen
Saber quin peu calça [algú]
Saber tots els racons
Saber-ho els nins que van a dur oli
Saber-ne la prima
Sentir dir
Sentir el vent i no saber de quin torrent
Sentir parlar
Ser com de casa
Ser el secret de l’ametller
Tenir esment [d'alguna cosa]
Tenir esversada [alguna cosa]
Tenir nom
Tenir noticia
Tenir presa la mida
Tenir un pam de barba
Tenir [alguna cosa] vista i coneguda
Tenir-hi call
Tenir-hi la mà trencada
Tindre apamat [algú, alguna cosa]
Tindre franquesa [amb algú]
Tindre l'ham agafat
Tindre molta [o poca] coneguda
Traure el cap del fil [d'alguna cosa]
Traure en clar
Treure’n l’aigua clara
Treure’n l’entrellat
Veure la tela [a algú]
Veure's el gep
Veure’s les banyes
Xiular les orelles

Cap comentari:

Publica un comentari