dimecres, 13 de novembre de 2013

Arreglar amb saliva dejuna

Arreglar amb saliva dejuna
Significat: Arreglar.
Sembla que has arreglat amb saliva dejuna aquest gerro doncs s'ha tornat a desenganxar.


Equivalents:
Això sembla la gotera del convent
Anar de botons
Anar de clec
Anar de fil de cotó
Anar de fil de vint
Anar de vint-i-un botó
Anar de vint-i-un punt
Anar en roba de diumenge
Anar fet un figurí
Anar fet un pinzell

Anar fet un trenta-nou
Anar fet un trenta-sis

Apanyar-s'ho
Apegar amb saliva dejuna
Arranjar-s'ho
Arreglar el món
Arreglar el sarronet
Arreglar un casament
Arreglar un negoci [amb algú]
Arreglar un assumpte [amb algú]
Arreglar una convinença
Anar impecable
Anar més mudat que un ginjol
Anar més mudat  que Pica-sàries
Anar més mudat que unes Pasques

Anar mudat com un margalló
Anar mudat i tibat
Anar mudat/ada
Anar planxat com un caragol
Anar mudat de pontifical
Arreglar [algú] ben arreglat
Arreglar-se-les
Ben parlat
Combinar-s'ho
Compondre's com un monyo de novençana
Compondre-s'ho
Consultar el mirall
Derixar arreglat [algú]
Després que ha fet el pet estreny el cul
Dur a bon port
Eixe és un arregla-parròquies
Eixir a cap [d'una cosa]
En punt d'onze
Endegar-s'ho
Endegar-se
Endegar-se-les
Enginyar-se-les
Estar arreglat
Estar com un dau
Estar decent
Estar en pau [dos persones]
Estar mudat de pontifical
Estar mudats de florera
Estar visible
Estem arreglats
Fer els comptes [a qualcú]
Fer la toaleta [a algú]
Fer marro clos
Fer s'ho
Fer s'ho venir bé
Manegar-s'ho
Muntar-s'ho
Muntar-se-les
No haver-hi rei ni roc
No saber on anar a fer vores
Pare pedaç
Pastar amb poca farina
Per acabar-ho d'arreglar
Per coronar la festa
Per fi de festa
Portar a bon port
Posar al punt
Posar [algú o alguna cosa] a to
Posar-se a to
Posar-se com un cabell de nina
Preparar el jaç
Sortir del pas
Sortir-se'n
Tornar les aigües a mare
Traure el millor de la caixa
Treure's les mosques del nas
Ventar el cop

Cap comentari:

Publica un comentari