dijous, 28 de juliol de 2011

Haver-se-les

Haver-se-les
Significat. Barallar. Discutir. Disputar. Renyir.
Quan li va dir que no, va haver-se-les amb ell.

Equivalents:
A dagues tirades
A aferrapilla
A males [o a les males]
Acabar com el rosari de l'aurora
Alçar el pon [a algú]
Alçar la veu a favor de
Anar a estiracabells
Anar a sarpa la grenya
Anar de preguntes i respostes
Anar de rebot
Ara per naps, ara per cols
Armar bronquina
Armar gresca
Arribar a les mans
Atiar el foc
Busca-raons
Cantar la canya
Cantar les veritats a algú [o cantar les quaranta a algú]
Cantar-li-les clares
Cantar-li [o llegir-li] la cartilla
Completes de nyic-i-nyec
Dades i rebudes
Dades i tomades
Dir dos i dos quants fan
Dir els quatre mots de la veritat
Dir quatre berlandines [a algú]
Dir quatre coses ben dites
Dir-s'ho tot
Discutir sobre el sexe dels àngels
Dur els esperons ben esmolats
Dur-se bandera negra
Eixir-ne [o anar-se'n , o tornar-se'n , etc.] amb les mans al cap
Encendre el vesper
Enredar-se com les cireres
Entrar en consell
Esser pedra d'escàndol
Ésser un orgue de gats
Estar a mata-degolla
Estar a matar [amb algú]
Estar com el gat i el gos
Estar com el gat i la rata
Estar com el ca i com el moix
Estar com gats i gossos
Estar de cul al marge
Estar de morros
Estar de picot
Estar de punta
Estar mata'm o et mataré
Estar si és cesta si és ballesta
Estirar-se [o arrancar-se] es monyo
Estirar-se les grenyes
Fer callar [algú]
Fer França i Espanya
Fer miquetes [una cosa]
Fer posar de punta
Haver-hi altar fumat i missa de tres
Haver-hi mar de fons
Haver-hi preguntes i respostes
Haver-hi raons
Haver-hi un sagramental
Haver-hi un "viva el Rei"
Ja n'hi ha prou
Les paraules són com les cireres, en vols treure una i n'ix un bolic [o que una en porta d'altres]
Llançar [o afefir] més llenya al foc
Moure baralles
Moure raons
Moure retaulets
Nic-i-nyac [o nyic-i-nyec]
No arribar la sang al riu
No estar per punyetes
No estar per contemplacions
No m'hauràs pas de rentar mai més els gots a casa teva
No posar més llenya al foc
No venir-li amb gaites
No venir-li amb històries
No venir-li amb retòriques
No voler peres [amb algú]
Orgue de raons
Partir palletes
Partir peres
Partir-se la civada a coces
Per sí o per no
Picabaralla
Picar-se les crestes
Poll poll, puça puça
Portar-se a matar
Posar sobre la taula
Posar [algú] a la muda
Posar [alguna cosa] sobre el tapet
Practicar de raons
Prendre-la [amb algú]
Quatre per a l'anda... i l'anda en terra!
Que gira que tomba
Que si aixó. que si allò
Que si naps, que si cols
Que si són verdes, que si són madures
Raons fan raons [o Les raons són com les cireres]
Remoure ses cols
Renyina de coixí [o de capçal]

Rompre una llança contra [algú]
Semblar [o ser una gàbia d'orats, o de boigs]
Ser un arregla-parròquies
Ser [algú] de pala i foguejada [o foguerada]

Si és tord, si és mèl·lera

S’han tirat els plats pel cap

Tenir raons [amb algú]
Tenir una agafada
Tenir una enganxasa
Tenir-se-les
Tindre entravessat [algú]
Tindre paraules
Tindre quatre [o algunes] paraules

Tindre [o haver-hi] xerecs

Tirar en fona
Tirar-se els plats pel cap
Tirar-se els trastos pel cap
Trencar el plat bonic
Trencar una llança per [o a favor de , en defensa de , etc.]
Treure's els ulls
Venir a les mans
Veures les cares [o caretes]
Voler guerra

Cap comentari:

Publica un comentari