divendres, 10 de juny de 2011

Ser el conte de mai no acabar

Ser el conte de mai no acabar
Significat: Inacabable. Difícil d'aconseguir. Que no té fi. Durar molt.
El discurs del president sempre diu el mateix, açò és el conte de mai acabar.

Equivalents:
A la llarga
Adaptar [alguna cosa] al llit de Procrustes
Això és més llarg que una processó
Al final de
Allargar la processó
Anar d'Herodes a Pilat
Anar de la Seca a la Meca
Anar llarg
Anar per a llarg
Anys i panys
Comptar els dies
Comptar les hores
Condir més que l'arròs caldós
Córrer un la seca, la meca i la vall d'Andorra
De ferm
De mai no acabar
De tard en tard
De valent
Donar llargues
Durar més que el cul d'un morter
Durar més que el foc de pinyol
Durar més que mànecs de cullera
Durar més que una corfa de caragol en un femer
Durar obra de frare
Durarà vida de cristians
Esperar assegut
Ésser llarg [de fer alguna cosa]
Esser més llarg que un diner de fil
Fer botifarra
Fer clot
Fer gruar
Fer viure [algú]
Haver-hi molta tela per tallar
Haver-n'hi per dies
Haver-n'hi per temps

Hi ha més anys que capellans i més dies que llonganisses
Hi ha més dies que llonganisses, i més setmanes que botifarres
Ho farem per Corpus, que els dies són llargs
La processo es llarga i el ciri molt curt
Llarg com una madeixa de llana
Més llarg que el somni d'un porc
Més llarg que la Pàssia
Més llarg que la vida perdurable
Més llarg que un dejuni
Paréixer el carrer de mitja galta
Parèixer l'obra de la Seu
Parèixer un diner de fil
Semblar l'obra de la Seu
Ser com la bóta de sant Ferriol
Ser el conte de la vella
Ser la cançó de l'enfadós
Ser més llarg que la Quaresma
Ser més llarg que un dia sense pa
Tenir tela per estona
Tindre tela per estona

Cap comentari:

Publica un comentari