dijous, 24 de març de 2011

Anar sobrat

Anar sobrat
Significat: Tenir una quantitat suficient i fins i tot excessiva d'una cosa. Abundància. Molt.
No hem portes més taronges que anem sobrats.

Equivalents:
A balquena 
A bastament
A bastança 
A betzef
A bondó 
A cabassades 
A caramull
A carretades
A cents
A centenars
A coves 
A doll
A dolls
A feixos 
A forfollons
A gavadals
A grapats 
A l’engròs 
A l'uf
A la baldor
A manats 
A mans plenes 
A mansalva
A manta 
A milers
A mostes
A muntons
A palades
A panistres
A patades
A piles
A pilots
A punta pala 
A raig 
A raig de bot 
A raig fet 
A raig i roi 
A senalles [o sarnatxos]  
A tentipotenti
A tot drap
A tot past 
A trompons 
Alamon
Amb abundor
Amollar com els burros els pets
Anar fort
Anar sobrat
Anar-ne cega la terra
Any d'esplets
Bona cosa
Caure com a mosques
Cent i la mare
Com pluja menuda
Comptar a cents i a milers com els rajolers
D'allò més
En abundància
En abundor
En orri [o a orri]
En quantitat 

En rassa
En vols de
Esser cent i la mare
Ésser un bé de Déu
Estar com a formigues
Estar com a mosques
Estar-ne ple
Fer com els burros els pets
Fer-ne més que la llei de Déu no mana
Gran res de
Haver-n'hi per al pare i per a la mare
Haver-hi per donar i per vendre
Haver-n'hi més que formigues
Haver-n'hi més que la llei de Déu no mana
Haver-n'hi més que mosques
Haver-ni més que un foc no en cremaria
Haver-n'hi més que un frare no en beneiria
Haver-n'hi un bé de Déu
Haver-ni per un tub
Haver-hi una estesa
Haver-hi mig món
Haver-n`hi per a pa i per a sal
Haver-n'hi qui-sap-los
Haver-n'hi set sostres
Haver-n'hi [d'alguna cosa] més que mots a matines
Haver-n'hi un faraó
Haver-hi un fum
Haver-n'hi un reguitzell
Haver-n'hi un requetè
Haver-n'hi un sac
Haver-hi una barbaritat
Haver-hi una pesta
Haver-n'hi una rècua
La mar de...
Lligar els gossos amb llonganisses
Morir com a mosques
Ni poc ni gaire
No poc ni gaire
No sense
No tenir fi
No tenir fi ni compte

País [o terra] de cucanya
Perdre el compte [d'una cosa]
Ploure truites
Qui sap quan
Qui sap quants
Qui-sap-lo
Sense mai acabar 
Ser com la bóta de sant Ferriol
Ser la llonganissa de la tia Porrera
Ser un grapat
Ser una caterva
Ser una infinitat
Ser-ne mig món
Tenir més que un gat puces 
Tenir més que un gos puces
Tenir set deus
Terra de Xauxa
Tindre un cabàs de...
Tindre un feix de..
Tindre un niu de... 
Tindre una garberada de...
Tindre una muntonada
Tot de
Tot lo món
Trobar-ne més que la llei de Déu no mana
Un amàs de
Un cabàs de
Un coixí de
Un cúmul de
Un desfet de
Un devessall de
Un diluvi de
Un eixam de
Un enfilall de
Un exèrcit de
Un fart de
Un femer de
Un fluix de
Un fotimer de
Un fotral de
Un fum
Un gavadal de
Un grapat de
Un joc de
Un maçam de
Un mar de...
Un món
Un munt
Un muntó
Un niu de
Un núvol de
Un pa de
Un pam de
Un pèlag de
Un pegat de
Un pet de
Un piló
Un pilot de
Un pou de
Un raig de
Un ramat de
Un reguitzell de
Un sarpat de
Un sens fi de
Un teixit de
Un tip de
Un torrent de
Un tou de
Un ventall de
Un xàfec de
Una barbaritat de
Una carretada de
Una caterva de
Una col·lecció de
Una colla de
Una constel·lació de
Una còpia de
Una infinitat de
Una mà de...
Una mala cosa de
Una mala fi
Una mar de
Una munió de
Una pila
Un planter
Una pluja de
Un raïm de
Una rajada de
Una rècula de
Una salva de
Una tanda de
Una tracalada de

Cap comentari:

Publica un comentari