dimarts, 22 de març de 2011

Agafar en les mans en la pasta

Agafar en les mans en la pasta

Significat: Sorprendre
Van agafar al lladre amb les mans en la pasta quan estaven robant el banc.

Equivalents:

Agafar amb els pixats en el ventre
Agarrar [algú] en pilotes
Amb la boca oberta
Atrapar a l'encesa
Atrapar al jaç
Badar un pam de boca
Caure al bertrol
Caure al llaç

Caure com una bomba
Caure d'esquena
Caure de cul
Caure entre cap i coll
Cazar infraganti
Clavar]pota
Collir a la rasa
De colp descuit
De sorpresa

Deixar amb la boca oberta
Deixar amb un pam de boca
Deixar amb un pam de boca oberta
Deixar amb un peu enlaire
Deixar blau [algú]
Deixar clavat en terra
Deixar com qui veu visions
Deixar d'una peça
Deixar de pedra
Deixar fred
Deixar glaçat [algú]
Deixar mort
Deixar parat [algú]
Deixar sense paraula
Deixar sense resposta [algú]
Deixar [algú] amb un pam de nas
Descobrir el marro
Descobrir la veta [d'algú]
Descobrir-se el pastís
Donar pota
Enxampar infraganti
Ésser fort
Fer caure de cul
Fer cop
Fer sensació
Fer uns ulls com unes taronges
Fer-li pampallugues els ulls

Fer-se’n creus
In fraganti
Llevar-se la careta
No saber avenir-se
No saber-se acabar [alguna cosa]
Obrir uns ulls com a saler
Obrir uns ulls com unes taronges
Obrir uns ulls com uns gots
Obrir uns ulls com uns salers

Paréixer mentida
Perdre la paraula
Pescar infraganti
Pillar [algú] amb les pedres curtes
Plegar [algú] amb les pedres curtes
Posar en evidència
Posar uns ulls com unes taronges
Prendre en un mal llatí
Quedar amb la boca oberta
Quedar amb un peu enlaire
Quedar clavat en terra
Quedar d'una peça
Quedar fred
Quedar gelat

Quedar sense paraula
Quedar verd
Quedar [algú] amb un pam de nas
Quedar-se de pasta de moniato
Quedar-se un fet de pedra
Restar com qui veu visions
Sorprendre infraganti
Tirar a [algú] una olla d'aigua bullenta
Tirar a [algú] una olla d'aigua calenta

Tirar d'esquena
Treure's la careta
Trobar el jaç
Trobar infraganti
Trobar la llebre en el jaç
Trobar [algú] amb els pixats en el ventre
Trobar [algú] amb les mans a la massa
Trobar [algú] amb les mans a la pasta

Trobar [qualcú] amb sa fusta en ses mans
Vindre de nou [a algú, alguna cosa]
Vore les deveres

Cap comentari:

Publica un comentari