dimarts, 22 de març de 2011

Agafar la mona

Agafar la mona
Significat: Embriagar-se. Borratxo. Embriac. Bevedor.
Es va passar tota la nit bevent i va agafar una mona que no es podia tindre en peu.

Equivalents:

Anar de mitges mosques
Anar passat
Aplegar un gat
Beure més que una esponja
Donar-se a la beguda
Estar gat
Fer marrinxa
Fer tentines
Fer-li llumenetes els ulls
Fer-se de beure com una mitja
Portar un gat
Portar un pet
Portar una bona pítima
Portar una mantellina
Portar una merda
Portar una merla
Portar una mona
Portar una pítima
Portar una turca
Portar una trompa
Ser [algú] un colador
Tenir el vi dolent
Tenir mal vi
Tenir un gat
Tirar-se al trinqui

Cap comentari:

Publica un comentari