dijous, 25 d’agost de 2011

Comptar com els rajolers

Comptar com els rajolers
Significat: Compte.
Vigila'l quan et fagi la nota que compta com els rajolers.

Equivalents:
A barrisc
A bell comptant
A bell ull
A bon compte
A centenars
A compte
A compte i a bescompte
A cop d'ull

A l'entorn de
Ajustar els comptes
Al comptat
Anar a compte i meitat
Anar errat de comptes
Ballar-li els números
Bitllo-bitllo
Cloure el compte
Comptar a cents i a milers com els rajolers
Comptar com els rajolers
Comptar per arroves
Comptat i debatut
Compte corrent
Compte just
Compte redó
Comptes vells, baralles noves
Dur els llibres
Eixir els comptes
Eixir els comptes torts
Entrar en compte
Esser diners comptats
Esser diners segurs
Estar lluny de comptes
Estat de comptes
Fallar els comptes
Fer caixa
Fer compte
Fer compte rodó com plaça de bous
Fer comptes
Fer comptes a l'aire
Fer el compte de la vella
Fer la caixa
Fer un compte com una maça
Fer-ne més del compte
Fer-ne tanada
Fer-ne trop
Fer-se'n deu pedretes
I para de comptar
Mans netes i comptes clars
Més del compte
No comptis massa llarg, que som pobrets
No eixir els comptes
No tindre fi
No tindre fi ni compte
No trobar-hi el compte
Para de comptar
Passar comptes [amb algú]
Perdre el compte [d'una cosa]
Perdre la lliçó [d'una cosa]
Poder-se comptar amb els dits
Portar els llibres
Portar els comptes
Posar [a qualcú] una bona casaca
Posar al dia
Posar en compte
Rendició de comptes [amb algú]
Retre compte [d'alguna cosa a algú]
Saber comptar
Saber de comptes
Tancar caixa
Tenidor de llibres
Tindre els cordons de la bossa
Tinguda de llibres
Toquet a toquet
Traure comptes
Trinco-trinco

Cap comentari:

Publica un comentari