dimarts, 2 d’agost de 2011

Ser un trompellot

Ser un trompellot

Significat: Inútil.
Fuig d'ací! Deixar-ho estar i no fagis res!, que eres un trompellot i ho faràs malbé.

Equivalents:
Això es com fer-li un nuc al rabo
Anar darrere [d'algú] amb un pa calent 
Anar darrere [d’algú] amb un flabiol sonant
Anar de capa caiguda
Ésser un llum [algú]
Ésser una carraca
Ésser una carronya
Ésser una patata
Ésser una plaga
No ésser bo més que per a menjar pa
No fer al propòsit
No fer de son prou
No fer ni ferro ni carbó
No fer res de bo
No fer una gamba
No ficar-se res a la butxaca
No haver-hi terra per en Jordi
No pagar el tir [una cosa]
No pagar les cerques

No poder anar
No poder anar ni amb corrioles
No poder anar ni amb rodes

No pujar un negre d'ungla
No saber [algú] els dits que té en la mà
No saber [algú] quants dits té en la mà

No saber el que es pesca
No saber fer una "o" amb un got
No saber on anar a fer vores
No saber on s'ha de fermar l'ase
No saber on té la cara
No saber on tenen la mà dreta
No saber per on agafar [algú, o alguna cosa]
No saber quin cap li va al davant
No saber quina és la mà dreta
No saber un treure’s la pasta dels dits
No saber-se mocar
No saber-se treure la feina de damunt
No ser bo ni per mar ni per terra
No ser bo per a Déu ni per al diable
No ser ram ni forca
Què sap el gat de fer culleres?
Què sap l'ase què és safrà, si mai ha estat adroguer
Què sap l'ase què és safrà, si mai ha menjat especiat
Què sap lo gat què és safrà, si mai ha estat adroguer

Què sap lo gat què és safrà, si mai ha menjat especiat
Rascar-li l'espina al matxo
Sembrar a l'arena
Sense solta ni volta
Ser capaç de calar foc a una ciutat, i no esser capaç d'apagar una estella

Cap comentari:

Publica un comentari