dimarts, 5 de maig de 2015

Va de bo!

EXPRESSIONS DEL JOC DE LA PILOTA VALENCIANA
Els refranys sempre es fonamenten en la realitat diària viscuda per cada poble i, si bé és cert que en totes les llengües i els pobles es repetixen les mateixes temàtiques, cada poble les adapta a les seues peculiaritats culturals, de tal manera que hi veiem reflectida la seua experiència i les seues tradicions. Així, doncs, el poble valencià havia d'extraure, per obligació, bastants d'eixes expressions d'una de les seues experiències culturals i tradicions populars més representativa: el joc de pilota.
Tot seguit referirem algunes de les frases fetes i refranys, sense cap interés per fer un llistat exhaustiu, que han passat al valencià popular i que són el millor exemple de la relació històrica entre el joc de pilota, com a principal mostra de la cultura popular dels valencians, i la seua llengua.
Així, doncs, el valencià popular està amerat de referències al joc de pilota que conferixen to i color a la llengua, alhora que palesen abastament una simbiosi, que ha perdurat al llarg dels temps, entre el poble, la seua llengua i una de les seues manifestacions culturals més genuïnes, esteses i unànimement assumides.

A raó de quinze bufa-li al motle
A sets 
Abocar el pot
Anar per dalt de la parada
Anar-se'n la partida
Anar-se'n tot en pilotes i marxador
Arreglar-se una partida
Benissa, pilota [o trinquet] i missa
Blanquejar corda
Buscar corda
Caiguda d'escala
Caure la pilota
Cavallers, buenas tardes
Col·locar la pilota
Congelar la pilota
Consells, en diners
Correguda d'escala
Còrrer la mà
Cremar corda
Deixar a uns apegats a la paret
Demanar una pilota
Descarregar-se en la pilota
Despenjar les pilotes
Donar quinze i falta
Donar tercer en tots els trinquets 
Entre mà i paret
Entre pilotes i marxadors... 
Estar a dos i ratlla i pilota encalada 
Estar a quinze i ralla i la pilota encalada
Fer una cosa per baix cama 
Fer anar [algú] com una pilota
Fer anar [o Fer jugar] les mans
Fer anar la pilota
Fer blaus
Fer coses [la pilota]
Fer el dau
Fer el saque
Fer els caps
Fer i assentar-se
Fer la caiguda d'escala
Fer la pala
Fer la partida
Fer la perxa
Fer la punta
Fer misto
Fer quinze i ratlla
Fer un quinze
Fer una treta
Ferir a llargues
Ferir i fer-se arrere
Ferir i no jugar
Ferir més que el que inventà la pilota
Ferir mollet
Ferir per darrere
Ferir per davant
Ficar número a la casa
Fregir a pilotades
Guanyar sense deixar-li pintar
Guanyar una ratlla
Home bo
Joc net 
Jocs de fer
Jocs de restar
Jugador de bot, pagador de butxaca
Jugador de botet, li rasca el bolsillet
Jugador de sobaquillo, pagador de bolsillo
Jugador de primera
Jugador de segona
Jugador que espera la pilota al bot, es fot
Jugant a pilota un dia, d'una gran pilotà, a Sant Pere de Canet li trencaren una mà
Jugar a cincs
Jugar a jocs
Jugar a mitges mans
Jugar a palos
Jugar a sets
Jugar al pacte
Jugar de bo
Jugar despanyat
Jugar en lo carrer
Jugar fort
Jugar lliure
Jugar menys que una dona [o que ma germana]
Jugar per baix
Jugar per dalt
Jugar per davant
Jugar per dins del trinquet
Jugar privat de...
Jugar-li a algú amb l'esquerra i de volera
La del bombo
La pilota sempre li diu [o pinta] al que mes juga 
Les partides es guanyen quan s'arreglen
Les partides es guanyen, quan es fan
Llevar a u el guant
No hi haure partida
No rascar pilota
No tenir res ningú i ratlla
No tindre quinze perdut
No tocar pilota
Palma a l'aire
Palma al bot
Parar la pilota
Partida anunciada
Partida de fira
Partida del dissabte
Passant-se-la de mà
Passar-se una cosa per baix cama
Pegar a la pilota
Pegar una cabotada
Penjar la pilota
Per baix
Per baix cama
Perdre la pedra
Perdre quinze
Perxa bruta
Perxa en bot
Perxa Esquerra
Picar paret
Pilota blanca
Pilota calenta
Pilota de badana
Pilota de bandera
Pilota de vaqueta
Pilota del dotze
Pilota encalada
Pilota llarga
Pilota negra
Pilota plantada
Pilota rotllada
Pilota voladora
Pilotes de calfar-se
Pintar la pilota
Plantar-se com un ciri [una pilota]
Plantar-se la pilota
Poder donar [a algú] quinze i falta
Primera pilota
Pujar a l'escala
Quan diuen molt, quinze de l'altre
Quedar sabater [un jugador]
Quinze de la banca
Quinze del resto
Quinze net 
Rajol de traure 
Raspall a palos
Raspall a quinze
Sense tocar fils 
Ser difícil de matar
Ser gent en el rebot
Tallar corda
Tallar la pilota
Tant tenim de salt com de rebot
Tenir igual o paregudes mans
Tenir més faltes que una pilota
Tenir un bon saque
Tenir una pilota llarga
Tindre la pala foradada
Tindre maneres
Tindre [un jugador] moltes mans
Tirar per terra una pilota
Tocar el fallo
Tocar els caps
Tocar escala
Tocar muralla
Tombar la partida
Tornar la pilota
Tornar-li la pilota
Tornar les pilotes al joc [o en el joc)] [a algú]
Traure de maneta
Traure [o ferir] a curtetes
Tres en ralla i la pilota encalada
Un fallo que mina la moral i buida la butxaca
Va de bo! 

Cap comentari:

Publica un comentari