dissabte, 18 de gener de 2014

De llampada


Significat: Instant. Moment.
De llampada va pintar la façana de la casa.

Equivalents:
A cada instant
A cada moment
A cada repic de campana
A colp calent
A hores d'ara
A l'acte
A l'instant
A la mínima
A la mínima de canto
A partir d'ara
A penes
A pic de
A punt
A punt de
A poc instant
A qualsevol hora
A tall de
A temps millor
A tota hora
A totes hores

Adés adés
Al bo de
Al bo i millor
Al mateix moment
Al més aviat
Al més aviat possible
Al moment
Al ple de
Al present
Al punt
Al seu moment
Al temps d'alçar Déu
Al temps de dir Jesús
Al temps de dir un parenostre
Al tombant
Amb quatre [o dues] gambades
Amb un no res
Amb una esgarrapada
Anar en un bot
Aquesta és la seva
Ara ve la bona
Ara ve la que faltava
Ara ve quan el maten
Ara per ara
D’esquitllada
D'una hora lluny
De continent
De cop
De cop i repent
De cop i volta
De mantinent
De moment
De pet
De punt en blanc
De present
De seguida
De sobte
Del moment
En breu temps, [o en breu de temps]
En dos trancs
En el temps de dir una avemaria
En el temps de dir un credo
En este moment
En l'acte
En l'actualitat
En menys d'un no res
En un ai
En un amén
En un batre d'ulls
En un credo
En un dient de parenostre
En un dir ai
En un dir amén
En un dir Jesús
En un dos per tres
En un girar d'ulls
En un instant
En un moment
En un pensament
En un pim- pam
En un punt
En un santiamén
En un senyar
En un sopols
En un tancar i obrir d'ulls
En un tranc
En un tres i no res
En una exhalació
En una poca d'hora
Estar en un punt dolç
Fer acte de presència
Fer le coses al seu temps
Ha vingut en bona hora
Ipso facto
Ja és hora de
L'hora de la veritat
Més prompte que la vista
O ara o mai
Per instants
Per moments
Que siga en bona hora
Tan aviat com
Tot d'una
Tot d'un plegat
Vist i no vist

Cap comentari:

Publica un comentari