dissabte, 15 de juny de 2013

Com un guant

Com un guant
Significat: Adequadament, correctament, oportunament, perfecte.
A Pepa la roba li queda com un guant

Equivalents:
A bona hora!
A la veritat
A les mil maravelles
A meravella
A mida
A punt

A punt d'ogue
A punt de pastora mia
Al seu dia
Al seu moment

Al seu punt
Al seu temps
Amb propietat
Anar al pèl

Anar com l’anell al dit
Anar de fil
Anar [vestit] que ni pintat [o com a pintat, o pintat]
Bon senyal
Com bunyol dins de mel
Com cal

Com Déu mana
Com pa i mel

De perles
De veritat
Dir [una cosa] davant davant
El ben parlat és ben mirat

En avinentesa
En fatxa
En saó
En veritat
Espaiet i bona lletra
Esser com posar oli a un llum

Esser com qui posa oli a un llum
Esser del cas [o fer al cas]

Estar a punt de caramel [una cosa]
Estar en el seu element
Estar en forma
Estar-li escrit

Fer bonic
Fer al cas [o ser del cas]

Fer una cosa amb el cap
Fer le coses al seu temps
Fer-se s'escudella
Lo ben parlat està ben escoltat
Moltes paraules i poques obres
Ni fet a mida

Ni manat a fer d’encàrrec
Ni pintat en màscara
No dir una paraula més alta que l'altra
No faltar-hi una coma
No tindre nom [alguna cosa]

Pegar-hi com una guitarra en un soterrar
Per veritat
Posar a punt de caramel [una cosa]
Posar la pedra en el marge
Pujà-la dreta

Quedar bé
Saber [algú] on té la mà dreta

Saber fer [una cosa] amb els ulls tancats
Saber fer [una cosa] com el parenostre
Saber fer [una cosa] pel cap dels dits
Saber per la punta dels dits
Segons el quadre la guarnició
Segons s'al·lot, ses juguetes
Seguir el seu curs
Seguir la linia recta

Ser [una cosa] de ma de mestre
Ser [una cosa] feta de mà de mestre
Ser a temps

Ser com cal
Ser cosa de
Ser la nata [algú o alguna cosa]

Ser un as [algú o alguna cosa]
Ser un crac, [algú o alguna cosa]
Ser una màquina] [algú o alguna cosa]
Tornar les pilotes al joc [o en el joc)] [a algú]
Trobar-se en el seu element
Venir a tomb
Vindre a tall
Vindre al pèl
Vindre bé [alguna cosa]

Viure en el seu element

Cap comentari:

Publica un comentari