divendres, 3 de febrer de 2012

A destemps

A destemps
Significat: Temps.
Presta atenció que sempre que toques el clarinet entres a destemps i desafines.

Equivalents:
A cares dinades
A carrera llarga
A final de
A l'encop
A l'hora
A l'hora del porc
A l'instant [o a poc instant]
A la curta o a la llarga
A la desnevada
A la llarga
A llarg tret
A mitjan
A tot tardar
A tres quarts de quinze
Això és de quan Franco era corneta
Això és del temps de Noé 
Això és vell com Noé
Al seu dia
Al temps de dir un parenostre
Amb el temps
Anar llarg [o per a llarg]
Anys i panys
Ara és hora de tocar a temps
Ara i sempre
Ara mateix
Ara?; Ara mare, que m'he cagat
Comptar els dies
Comptar les hores
Costar més que l'obra de la Seu
D'ahir a avui
D'avui avant
D'avui enllà
De fa la tira d'anys
De hui més
De la nit al mati
De tant en tant
De visita
Del temps d'Adam
Doblar el camí
Donar-li temps al temps
Durar de Nadal a sant Esteve
Durar més que mànecs de cullera
El burro ja serà mort de rialles
El dia d'avui
El dia de demà
El món no va ser fet en un dia
El temps tot ho cura, menys vellesa i locura
El temps tot ho madura
En el dia
En el temps de dir un credo
En el temps de dir una avemaria
En este moment
En un batre d'ulls
En un credo
En un dient de parenostre
En un instant
En un obrir i tancar d'ulls
En una correguda
En una exhalació
Encara neixen dies
Escolar-se
Esperar assegut
Ésser cosa feta
Ésser llarg [de fer alguna cosa]
Fer la tira d'anys
Fer le coses al seu temps
Fer un grapat d'anys
Fora de temps
Grans dies ha
Haver de menester les herbes de Sant Joan
Haver-n'hi per temps
Hi ha més anys que capellans
Hi ha més dies que llonganisses
Hi ha més setmanes que botifarres
L'altre dia de pagès
L'ase ja serà mort de rialles
Més prompte que canta un gall
No es fa tot en una hora
No escalfar cadira a casa seva
No tindre temps ni de rascar-se
No tindre treues
No veure les partes
Prest o tard
Quan fou mort, lo combregaren
Qui sap quan
Rient rient
Ser del temps de les xapes
Ser del temps de Maria Cristina
Són casats de fresc
Tard o d'hora
Temps de vaques magres
Temps difícils
Tindre temps
Tindre tot el temps del món
Un dia o altre
Voler temps

Cap comentari:

Publica un comentari