dissabte, 31 de desembre de 2011

Estar a tot i a totes

Estar a tot i a totes
Significat: Disponible.
Quan vulgues comencem, jo estic a tot i a totes i no m'arrugue a res.


Equivalents:
A discreció
A la discreció [d'algú]
A la disposició
A les ordres de
A lloure
A mercè [d'algú, d'alguna cosa]
A ningú demanaràs els diners que guardaràs
A punt
A punt d'ogue
A punt de marxa
A punt de pastora mia
A tota la voluntat [d'algú]
A totes les voluntats] [d'algú]
A voluntat [d'algú]
Abellir-se el cor [a algú]
Al biaix [o de biaix]
Amb u peu enlaire
Amor lliure
Arreglar el sarronet
Ben plantat
Caure a les mans [d'algú]
Deixar [alguna cosa] en les seues mans
Dir-li [alguna cosa] el cor [a algú]
Dona fàcil
Donaria un dit de la mà per
Donaria un dit de la mà dreta per
Dur [algú o alguna cosa] en la palma de la mà
Dur al palmell de la mà
En avinentesa
En tàndem
Ésser roba de genovesos
Ésser un pendó
Ésser una fresca
Estar a la volença [d'algú]
Estar a les bones i a les males
Estar a les dures i a les maduresEstar a les órdens de
Estar al manar [d'algú]
Estar amb un peu a l'estrep
Estar al manar [d'algú]
Estar al servei de
Estar barres obertes
Estar de bon [o mal] humor
Estar de bona galta
Estar de filis
Estar de gaita
Estar de gana
Estar de gorja
Estar en condicions [de fer alguna cosa]
Estar en disposició [de fer una cosa]
Estar en estat [de fer una cosa]
Estar en forma
Estar en el cas [de fer una cosa]
Fer les maletes
Fer marro clos
Fer s'escudella
Fer un vaitot
Fer-se a tots i a totes
Guanyar-se [algú] les voluntats
Haver-hi camp per córrerLes criatures sempre tenen un budell buit
Llavar-li [a algú] el cervell
Menjar-se el pa fins a les crostes
Mirar [a un] amb bons ulls
No digues mal del dia que passat no sia
Pagar bons doblers
Pagar una sosa
Per menys de res
Posar al punt
Posar en solfa [una cosa]
Posar hams
Posar-se bé les sabates
Posar-s'hi bé
Preparar el jaç
Preparar l'alforja
Quedar-se amb el monyo fet
Qui està a les dures, deu estar a les madures
Qui paga, mana
Qui paga, regeiQui té duros fuma puros
Qui té la paella pel mànec, fa anar l'oli allà on vol
Qui té la paella pel mànec, frig quan vol
Qui té pa, fa sopes
Retre's a discreció
Segons l'ase, l'albarda
Si tens pa sec, fes-te sopes, i si en tens de tou, fes-te rostes
T'hi faré llum amb una palla molla
Temprar l'orgue
Tenir a discreció [algú]
Tenir a la seva mercé
Tenir la bona
Tenir un peu a l'estrep
Tenir [algú o alguna cosa] a tret d'escopeta
Tindre corda
Tindre l'arrancada
Tindre la roba en lo Grau
Tindre les dents esmolades
Tindre les mans a la farinera
Tenir a discreció [algú]
Tenir sempre la cama enlaire
Tindre camp per córrer
Tenir l'arrencada
Tindre [algú] al puny
Tindre [algú] en un puny
Tindre [algú] ficat en la butxaca
Tindre [algú o alguna cosa] en la palma de la mà
Tirar hams a la mar
Val més tindre que desitjar
Val més tindre que penedir
Veure [a un] amb bons ulls
Vindre de cara [alguna cosa] [a algú]

Cap comentari:

Publica un comentari